sözlük

  1. ZeyNoO

    Kefaret Nedir?

    Kefaret Nedir? Kefâret kelimesi sözlükte "örten, gizleyen" anlamına gelir. Dinî bir terim olarak ise, "işlenen bir kusur ve günahtan dolayı Allah Teâlâ'dan af ve mağfiret dilemek niyetiyle yapılan, ceza özelliği de bulunan bir tür malî ve bedenî ibadet"tir. Kefâretlerin sebebi, ya dinen...
  2. ZeyNoO

    Kurban ve Kurbanın Sözlükteki Anlamı

    Kurban ve Kurbanın Sözlükteki Anlamı Sözlükte "yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey? anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, "ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan" demektir...
Top