stereogram

  1. S

    Şaşı Bak Şaşır...Stereogramlar

    Stereogram resimler.. Şaşı bak şaşır...
  2. YoRuMSuZ

    Şaşı Bak Şaşır (Stereogramlar)

    Stereogram Resimler, ilk başta baktığımızda ilginç ve karmaşık görünsede, insanın beynini yoran, içinde 3d şekilleri barındıran, farklı tekniklerden oluşan resimlerdir..
Top Bottom