süsleme

  1. YoRuMSuZ

    6. Sınıf Öteleme ile Süsleme

    ÖTELEME İLE SÜSLEME Öteleme: Bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde (sağ, sol, yukarı, aşağı) yaptığı kayma hareketine öteleme denir. Öteleme hareketi sonunda nesnenin geldiği yer, görüntüsüdür.Ötelemede şeklin duruşu, biçimi ve boyutları aynı kalır...
  2. dderya

    Pasta Süslemesi Resimleri-yaş Pasta Resimleri

    Gerek doğum günlerinde, gerek yıldönümlerinde, gerekse diğer kutlama günlerinde daha çok tercih edilen yaş pasta süslemeleri, günümüzde oldukça ilerlemiş ve gelişmiş görünüyor. Kimi pastalar varki, tasarımlarının, gerçekten ayırt edilemez halde olduğunu görüyoruz. Özellikle de çocukların hoşuna...
Top