tabu nedir

  1. dderya

    Tabular Nesnelleşmiş Korkulardır

    Tabular Nesnelleşmiş Korkulardır Tabu sözcüğünü ruhbilime sokan ve İlk kez bilimsel olarak inceleyen Freud olmuştur. 1910 yılında, Avustralya’da yaşayan yerliler arasında yasak aşk olgusunu inceleyen Freud, daha sonra yayınladığı Totem ve Tabu (Totem and Taboo) kitabının ilk bölümünü oluşturan...
Top