takdir

  1. ZeyNoO

    Takdir Etmede Uyulması Gereken Özellikler

    Takdir Etmede Uyulması Gereken Özellikler Hangi davranışın takdir edildiği net bir biçimde ifade edilmelidir: örneğin; “Bu raporda iyi bir,r iş çıkardınız” şeklindeki cümlede, hangi yönün takdir edildiği ifade edilmemiştir. Sadece üstün körü bir genelleme göze çapmaktadır. Oysaki kapsamını mı...
Top