tanrı tanımazlık

  1. Suskun

    Tanrı Tanımazlık (Ateizm) ne demektir?

    Tanrı Tanımazlık (Ateizm) ne demektir? Tanrı'nın varlığını reddeden ve tanrı yokmuş gibi davranan öğretiye "ateizm" denir. Ateizmin ayırıcı özelliği, alemi ve tabiatı tek varlık kabul etmesidir. Bu onu Tanrı'yı inkara götürür. Yani Ateizm kâinatı yaratan ve onun varlığını devam ettiren, bir...
Top Bottom