tanzimat

 1. OBir

  11. Sınıf Millî Edebiyat Dönemi’nin Oluşumu

  Genç Kalemler dergisinin 1911’de Selanik’te yayımlanmaya başlanması, Tanzimat edebiyatında ilk işaretleri görülen Türkçülük hareketlerini de hızlandırmıştır. Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler’in ilk sayısında yayımladığı Yeni Lisan makalesiyle “sade Türkçe” bir dava olarak ilk kez bu dergide ele...
 2. OBir

  11. Sınıf Servet-i Fünun Edebiyatı’nın Genel Özellikleri

  1896 yılında Recaizade Mahmut Ekrem’in teşviki ve Tevfik Fikret’in o döneme kadar bilim ve teknik alanlarında yayınlarıyla tanınmış Servet-i Fünun dergisinin başına geçmesi ve bu dergiyi bir edebiyat dergisi haline getirmesiyle bu edebî dönem başlamıştır. Tanzimat edebiyatındaki gazetenin...
 3. OBir

  11. Sınıf Servet-i Fünun Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

  Servetifünun Edebiyatında olay çevresinde gelişen metinler, anlatmaya bağlı metin türleri olan hikâye ve roman etrafında gelişmiştir. Bu dönemde tiyatroya ait başarılı örnekler verilmez. Bunun en önemli nedeni tiyatronun Servetifünun dil anlayışına ve edebî görüşüne uymamasıdır. Süslü ve sanatlı...
 4. OBir

  11. Sınıf Servet-i Fünun Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)

  Batılılaşma hareketi Tanzimat’la başlar. Bu hareketin sonucunun alındığı ve Türk edebiyatının modernleştiği dönem, Servetifünun dönemidir. Servetifünun Edebiyatının bu konuda sonuç aldığı ilk edebî tür ise şiir olmuştur. Bunda hareketin başında bulunan Tevfik Fikret’in şiirle uğraşması kadar...
 5. OBir

  11. Sınıf Servet-i Fünun Edebiyatının Oluşumu

  Batı etkisindeki Türk edebiyatının kısa, ama etkili dönemidir. Servet-i Fünun kuşağı, Tanzimat’ın birinci dönemin toplumcu sanatçılarından çok Tanzimat’ın sanatta estetiği ön plana alan ikinci dönem sanatçılarının hazırladığı bir edebi zevk ortamı içinde büyümüşlerdir. Topluluğun alt yapısını...
 6. YoRuMSuZ

  Tanzimat Edebiyatı - Özet

  TANZİMAT EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ Tanzimat Fermanı sonrası Batı'ya, özellikle Fransa'ya öğrenim görmek için gönderilen ve Batı kültürüyle yetişen aydınlar, Türk edebiyatı yolunda yeni eserler vermeye çalıştılar.1860 yılında agah Efendi ve Şinasi'nin çıkarmaya başladıkları Tercüman-ı Ahval...
 7. Suskun

  Mensur Eser Nedir ?

  Edebiyatta iki türlü anlatım şekli vardır: Manzum ve Mensur. Mensur; sözlük anlamıyla, nesir halinde yazılan yazı, yani düz yazı demektir. Dilbilgisi kurallarına göre cümleler halinde yazılmış eserlere mensur eser denilmektedir ve manzum eser'in zıddıdır. a) Mensur Eserlerde Kelime ve Cümle...
Top Bottom