tarikat

  1. dderya

    Toplumsal Kültürden Kaynaklanan Kaygi Ve Korku

    TOPLUMSAL KÜLTÜRDEN KAYNAKLANAN KAYGI VE KORKU Bireyin içinde yaşadığı, doğup büyüdüğü ortam toplum yapısını oluşturur. Toplum yapısı, toplumsal kültür anlamına gelir. Toplumda ortak davranış kalıpları arasında din kurumu en eski, köklü, etkili, yaygın olanıdır. Bilindiği gibi, bütün dinler...
Top