taşıma

  1. ZeyNoO

    Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak / Carriage And Insured Paid To (CIP)

    TAŞIMA VE SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK / CARRIAGE AND INSURED PAID TO (CIP) "Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak" kuralı, satıcının malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye belirlenen yerde (eğer taraflarca böyle bir yer kararlaştırılmamış ise) teslim edeceğini ve satıcının...
  2. ZeyNoO

    Taşıma Ödenmiş Olarak / Carriage Paid To (CPT)

    TAŞIMA ÖDENMİŞ OLARAK / CARRIAGE PAID TO (CPT) "Taşıma Ödenmiş Olarak" kuralı, satıcının malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye belirlenen yerde (eğer taraflarca böyle bir yer kararlaştırılmamış ise) teslim edeceğini ve satıcının, malların belirtilen varış noktasına...
Top