tefsir

  1. BeReNN

    Tefhimu'l Kuran Tefsiri Meryem Suresi (Mevdudi)

    Tefhimu'l Kuran Tefsiri Meryem Suresi (Mevdudi) 019 - MERYEM SURESİ GİRİŞ Adı: Sure adını 16. ayetten alır. Nüzul Zamanı: Bu sure Habeşistan'a hicretten önce nazil olmuştur. Sahih hadislere göre, Hz. Cafer (r.a) , Necaşi, muhacirleri sarayında topladığı zaman onun huzurunda bu sûrenin 1-40...
  2. cırcırböcee

    Enam Suresi 32. Ayet ve Tefsiri

    Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değil. Korkup-sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? -Enam Suresi Ayet.32- Tefsiri: Bu, dünya hayatının gerçek dışı, boşuna ve ciddî hiçbir amaç taşımadan yalnızca bir...
Top Bottom