teke yöresi

  1. YoRuMSuZ

    Kırık Hava Biçimi Halk Müziği

    RİTİMLİ (USULLU) TÜRKÜLER Ritimsel kalıptan çıkmadan söylenen türkülerin Anadolu’da çeşitli adlandırmalarla icraları sürdürülmektedir. Azeri Türküler: Tar, Garmon ve Akordiyon ile icra edilmekle birlikte ritim çalgısı olarak koltuk davulu bu tür ezgilere eşlik etmektedir. Kars ve çevresine...
Top Bottom