teke

  1. YoRuMSuZ

    Bölgelere Göre Türküler

    Karadeniz Bölgesi Bölgede halk sazlarından kemençe, tulum, zurna, davul kaval, bağlama ağırlıklı olarak çalınmakla beraber, atma türküler, yol havaları, karşılama, horon halay, bar türü müzikler icra edilmektedir. İç Anadolu Bölgesi Halk çalgılarındanbağlama davul, zurna, kaşık, def, kaval...
Top Bottom