tekerlek

  1. dderya

    Tekerleğin İcadı

    TEKERLEĞİN İCADI Tekerleğin hangi tarihte icat edildiğini gösteren hiçbir I tarihi yazılı belge yoktur. Ancak bu aracın çok eski çağ- J. lardan beri kullanıldığı yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkmıştır. Kazılar neticesinde tekerleğin ilk çıkış yerinin Yakın Doğu olduğu tahmin...
Top