timur devleti

  1. dderya

    Timur İmparatorluğu hakkında ayrıntılı bilgi-Timur devleti tarihi

    TİMUR İMPARATORLUĞU (1370-1507) Timur Devleti, Moğol İmparatorluğundan sonra, Orta Asya ve Ortadoğu'da kurulmuş en büyük Türk devletidir. Bu büyük devletin kurucusu Timur'dur. Timur, 1335 yılında Semerkant yakınlarında, Keş şehrinin Hoca Ilgar köyünde doğdu. Babası, Barlas boyunun beylerinden...
Top