toplumsal

  1. dderya

    Kültür

    Özcan Köknel'in Ruh Sağlığı kitabından alıntılar KÜLTÜR Kültür, insanla doğanın savaşından doğmuştur. İnsanın yaptıklarının tümüdür. Gelenek, görenek, din, aile yapısı, ekonomik düzen gibi temel toplumsal kurumlan giyim, kuşam, araç, gereç, makine gibi teknoloji ürünleri; bilgi, sanat...
  2. YoRuMSuZ

    Toplumsal Dayanışmanın Önemi

    Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesine Toplumsal dayanışma denir. Dayanışma bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması demektir. Toplumsal dayanışma ise toplumun kurum ve kuruluşlarıyla...
Top Bottom