toplumsallaşma

  1. dderya

    Birey-toplum çatışması

    Özcan Köknel'in Ruh Sağlığı kitabından... BİREY - TOPLUM ÇATIŞMASI Genel olarak gelişmiş bir toplumda birey, toplum yapısı, kül* türün maddi ve manevi öğeleri arasında sıkı bir bağlantı ve denge vardır. Gelişmekte olan toplumlarda ekonomik bunalım, sanayileşme, kötü kentleşme, hızlı nüfus...
  2. Suskun

    Toplumsallaşma

    Toplumsallaşma Toplumsallaşma, bir diğer kullanılan adı ile sosyalizasyon, toplumun mevcut değer ve normlarının bireylere öğretilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreç içerisinde birey ferdi olduğu toplum içerisinde nasıl davranacağını öğrenir. Aynı zamanda, bireyin sahip olduğu ya da...
Top