türkiye toprakları

  1. dderya

    1975 Toprak Taksonomisine Göre Toprakların Sınıflandırılması

    1975 TOPRAK TAKSONOMİSİNE GÖRE TOPRAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 7. Toprak veya 1975 toprak sınıflandırma sisteminde topraklar 10 sınıfa (ordo) ve bunlarda kendi içinde alt sınıflara (alt ordo), familya ve serilere ayrılır. Burada Türkiye topraklan, sadece ordo seviyesinde sınıflandırılacaktır. 1...
Top