türkiye'de kadın

  1. dderya

    KADININ EĞİTİMİ VE DEMOKRASİ

    Prof. Dr. Mustafa Yılman 1. Kadın olmanız toplumda size sorun yaratmakta mıdır ? 2.Evde,okulda,işyerinde karşılaştığınız en önemli sorun nedir ? 3. Demokrasiden, insan haklarından yeterince yararlanıyor musunuz ? 4. Bir birey olarak hedeflerinize ulaşmanızda en büyük engel nedir ? S.Türk...
Top Bottom