üçüncü zaman

  1. dderya

    Tersiyer ( III. Zaman)

    Tersiyer ( III. Zaman) Alt Tersiyer, Paleosen, Eosen ve Oligosen devrelerinden (Paleojen) oluşurken Üst Tersiyer, Miyosen ve Pliyosen (Neojen) devrelerinden oluşur. Terıiyer'in belirtilen devrelerinin genel paleocoğrafık özellikleri aşağıdaki gibidir. Paleojen Paleosen, Eosen ve Oligosen...
Top