verimlilik

  1. Test1

    Verimlilik Kültürü

    Bütün bu gelişmeler ve yaşanan değişimler, sanayi çağının gözde terimi olan verimlilik kavramının, yeni bir bakış açısıyla değerlendirilmesini ve yeniden tanımlanmasını gerekli kılmaktadır. Verimlilik artık bir yaşam biçimi bir kültür olarak algılanmalıdır. Bir diğer deyişle, Verimlilik Kültürü...
Top