vibrafon

  1. ZeyNoO

    Vibrafon Nedir?

    Vibrafon Nedir? Maden çubuklar üstüne vurulularak çalınan bir çalgıdır. Metal çubukların altında sesi geniş bir alana yaymak için borular vardır.
Top Bottom