vital

  1. YoRuMSuZ

    Bilimsel Açıdan Diş Çürükleri

    A- KLASİK ÇÜRÜK TEORİLERİ 1- Kurt Teorisi: Eski bir sümer kaydında diş ağrısının nedeni kurtlar olarak gösterilmiş ve kurtların dişin kanını emerek çene köklerinde karınlarını doyurdukları yazılmıştır. Diş çürüğünün kurt tarafından oluşturulduğu fikri hemen hemen evrenseldi. Homer’in...
Top Bottom