yapıştırıcı

  1. YoRuMSuZ

    Japon Yapıştırıcı Nasıl Kullanılır?

    Kırılan veya çatlayan herhangi bir aleti yapıştırmak için, günümüzde üretilmiş çok çeşitli kimyasallar bulmak mümkündür. Ancak bunların en çok bilineni ve en kapsamlı yapıştırma kabiliyeti olanı ise japon yapıştırıcısıdır. Japon yapıştırıcılarının hammaddesi, siyanoakrilat adında bir...
  2. YoRuMSuZ

    Yapıştırıcının İcadı

    Yapıştırıcı maddelerle ilgili ilk yazılı kayıtlarsa MÖ 2000'li yıllara ait, hayvansal yapıştırıcıların hazırlanışıyla ilgili olan yazılı kayıtlardı. Roma dönemine ait, MÖ 1500-1000 yıllarına tarihlenen kimi kayıtlardaysa, yapıştırıcı maddenin hazırlanışından çok, yapıştırma yöntemleri üzerinde...
Top Bottom