yaradılış

  1. dderya

    Insanın Yaradılışı

    Âdem Âdem, Arapça kökenli olup insanlığın babası, Tannrı'nın seçtiği anlamında kullanılır. Âdem, semavi dinlerin kutsal kitapları olan Tevrat, Incil, Kuran’a göre, yaratılan ilk insan, ilk peygamber olarak kabul edilmiştir. Yahudi efsanelerine göre, Tanrı önce uzanıp yattığında başı doğuda...
Top