yargı

  1. ZeyNoO

    Yargı ve Düşünce Kalıplarında bitkiler

    Yargı ve Düşünce Kalıplarında bitkiler Bitkiler, tecrübelerin en kısa şekilde ifade edilmesinde ve çeşitli durumların değerlendirilmesinde de önemli bir yer alır. Türkler, yaptıkları iyilik karşısında herhangi bir menfaat beklemezler. Bundan menfaat umanlar, karşılık bekleyenler ise "Bir zeytin...
  2. dderya

    yasama, yürütme, yargı

    yasama, yürütme ve yargı nedir? farkları nelerdir? : http://www.cerezforum.com/konu/yasama-yurutme-yargi-nedir.60462/ osmanlı devletindeki meşrutiyet yönetiminde bu yetkiler hangi makamlara aitti? 1920 1. TBMM'de hangi makamlara aitti? ve günümüzde hangi makamlara ait? yasamanın, yürütmenin ve...
Top Bottom