yasak günler

  1. ZeyNoO

    Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler

    Oruç Tutmanın Yasak Olduğu Günler Dinimizde, oruç tutmanın emredildiği, tavsiye edildiği günler olduğu gibi, oruç tutmanın yasaklandığı veya hoş karşılanmadığı günler de vardır. Bazı belli günlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayışının çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Yasağın mahiyetine ve...
Top