yaşar kemal

  1. dderya

    Yaşar Kemal'in Kimsecik Üçlemesinde Yaşam Ve Ölüm

    YAŞAR KEMALİN KİMSECİK ÜÇLEMESİNDE YAŞAM VE ÖLÜM 1991 yılı Kasım ayında Yaşar Kemal, Feridun Andaç, Konur Ertop ve benim katıldığım açık oturumda Kimsecik üçlemesinde anlatılan yaşam ve ölüm tartışılmıştır. Bu tartışma Kasım 1991’de Varlık dergisinde yayınlanmıştır. Bu bölümde, Kimsecik...
Top