yeni çağ

  1. dderya

    Yeni ve Yakın Çağ'da eğitim (ayrıntılı)

    Yeni ve Yakın Çağ'da eğitim Genel olarak 14. yüzyıldan itibaren bilim, felsefe, eğitim ve sanat gibi alanlarda, değişik faktörlerin etkisiyle yenilik ve gelişmelerin vönü Batı’va kavmış ve bu yüzyıldan sonra her konudaki önemli ilerlemeler öncelikle.~Avrupa.-da~ gerçekleşmiştir.Batı,nın kültür...
Top