yıkılış

  1. ZeyNoO

    Emeviler Dönemi Hakkında Kısa Bilgi

    Emeviler Dönemi Hakkında Kısa Bilgi (661 - 750) 1) Muaviye Dönemi: a-Başkent Küfe'den Şam'a taşındı. b-Hz. Ali'nin oğlu Hasan öldürüldü. c-İstanbul ilk kez Müslümanlar tarafından kuşatıldı. (2 kez) d-Halifelik Saltanat haline getirildi 2)Yezit Dönemi: a-Kerbela Olayı (681) : Hz. Ali'nin...
Top