yönerge

  1. YoRuMSuZ

    Aday Öğretmenlerin Yetişme Sürecine Dair Yönerge - 2 Mart 2016

    MEB, 2 Mart 2016 tarihli Makam oluruyla, Aday Öğretmenlerin Yetişme Süreciyle ilgili yönergeyi yürürlüğe koydu. 02.03.2016 tarihli ve 2456947 sayılı Makam Oluru İle yürürlüğe girmiştir. ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç...
Top