yükümlü

  1. ZeyNoO

    Mükellef - Vergi borçlusu - Vergi yükümlüsü

    Mükellef - Vergi borçlusu - Vergi yükümlüsü Kelime anlamı itibariyle bir edimi yerine getirmek zorunda bulunan kişiyi ifade eden mükellef, vergi hukuku açısından vergiyi ödemek durumunda olan kişidir. Vergi Usul Kanununun 8’nci maddesinde mükellef tanımı; “Vergi kanunlarına göre kendisine...
Top Bottom