zamanı kullanmak

  1. dderya

    Zamanı Kullanma Sanatı

    ZAMANI KULLANMA SANATINI ÖĞRENMEK Zaman özünde anlamsızdır. Onu sezebilmek için duyarlı bir insan olmak gerekir. Friedrich NIETZCHE Bireyleri başarılı olmaktan alıkoyan en önemli nedenlerden biri, zamanlarını nasıl değerlendireceklerini bilmeleridir. Okul yaşamında da, çalışma hayatında da...
Top