1. ÇeReZFoRuM - yeni katılımcılar ve yöneticiler...
  Kendisi dışında 5 katılımcı ve kurallara uyan üye (sürekli devam eden) kazandıranlar ADMİN veya ADMİNE yetkisiyle forum yönetim kadrosunda yer alabilir. Amaç forumda hareketlilik sağlamaktır...Duyuru 31 Mart'a kadar geçerlidir.

Ambulanslar -

Ambulanslar

 1. YoRuMSuZ
  Ambulanslar hakkında her şey, Şoförlük kriterlerinden araç donanımlarına kadar... Ambulanslar hakkında tüm içeriği bu belgede bulabilirsiniz.

  Özetle:

  Ambulans Olarak Kullanılacak Araçların Genel Özellikleri
  • Hasta kabinindeki tüm araç ve malzemeler güvenli ve sağlam bir Ģekilde monte
  • edilir,
  • Hasta kabini uzunluk, geniĢlik ve yükseklikleri yönetmelikte belirtilen ölçülerde
  • olmalıdır,
  • Siren cihazı ile aracın ön ve arka kısmında mavi renkte tepe lambası olur.
  • Ambulanslarda ıĢık ve ses uyarı sistemleri çok önemlidir. (Siren en az150 m
  • den duyulmalıdır)
  • Bir adet araç telsizi ve en az bir adet el telsizi bulunmalı, ayrıca Ģoför mahalli ile
  • hasta kabini arasında haberleĢmeyi sağlayacak dâhili haberleĢme sistemi
  • bulunur. Telsizler kolay ulaĢılabilir yerde ve kullanılabilir konumda olmalıdır,
  • Kabinde bulunan kapılar sedye giriĢine uygun olmalı, Arka giriĢe ilave olarak
  • hasta bölmesinde alternatif bir çıkıĢ kapısı olmalıdır,
  • Hasta kabininde en az 2 adet perdelenmiĢ harici pencere olmalıdır,
  • Hasta kabininde havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri bulunmalı. Bu
  • sistemlerin çalıĢır konumda olup olmadığı her gün sürücü tarafından kontrol
  • edilmelidir,
  • Araçta küresel konum belirleme sistemi( GPS ) ve navigasyon sistemi mutlaka
  • bulunmalıdır,
  • Sedye üst hizasında tavanda elle tutunma yeri bulunmalıdır,
  • Kabinde kilitlenebilir ilaç bölümü olmalıdır,
  • Hasta kabininde sivri köĢeler bulunmamalıdır,
  • Ambulans ön ve arka kabini ergonomik olarak tasarlanmıĢ olmalıdır,
  • Ambulanslar aktif ve pasif güvenlik önlemleri, ön ve arka kabin için yeterli
  • olmalıdır,
  • Hasta kabininin zemini kolay temizlenebilmelidir,
  • Her araçta asgari iki adet 2 litrelik yangın söndürücü bulunmalıdır. (Yangın
  • söndürücüler ulaĢılır bir yerde ve dolu olarak bulundurulmalıdır),
  • Her araçta asgari birer adet emniyet kemeri keseceği, demir manivela ve imdat
  • çekici bulunmalıdır. (Tam donanımlı avadanlık çantası olmalıdır.)

  devamı PDF dokümanında..

  Boyut: 3.1
  Tür: PDF


  [​IMG]