1. ÇeReZFoRuM - yeni katılımcılar ve yöneticiler...
  Kendisi dışında 5 katılımcı ve kurallara uyan üye (sürekli devam eden) kazandıranlar ADMİN veya ADMİNE yetkisiyle forum yönetim kadrosunda yer alabilir. Amaç forumda hareketlilik sağlamaktır...Duyuru 31 Mart'a kadar geçerlidir.

Atatürkün 2009 Takvimi -

Atatürkün 2009 Takvimi

 1. Hazangülü
  Kurulum gerektirmeyen ve animasyonlu kitap sayfaları şeklinde açılan harika bir e-kitap. Her bilgisayarda olması gereken kaynak.

  İçindekiler:

  İMPARATORLUĞUN ÇÖKÜŞÜ


  SAVAŞLAR
  • Trablusgarp Savaşı
  • Balkan Savaşları
  • I. Dünya Savaşı
  • Çanakkale Cephesi
  • Doğu Cephesi
  • Galiçya Cephesi
  • Romanya Cephesi
  • Yemen Hicaz Cephesi
  • Sina-Filistin Cephesi
  • Irak Cephesi
  • Suriye Cephesi
  • Makedonya Cephesi
  ANTLAŞMALAR

  TRABLUSGARP SAVAŞI SONRASI
  • Uşi Antlaşması
  BALKAN SAVAŞLARI SONRASI
  • Londra Antlaşması
  • Bükreş Antlaşması
  • Bulgaristan-İstanbul Ant.
  • Atina Antlaşması
  • Sırbistan ile İstanbul Ant.
  I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI
  • Mondros Mütarekesi
  • Paris Barış Konferansı
  • San Remo Konferansı
  • Sevr Antlaşması
  DİĞERLERİ
  • Versay Antlaşması
  • Saint Germain Antlaşması
  • Triyanon Antlaşması
  • Nöyyi Antlaşması
  O DÖNEM TÜRKİYE
  • Jön Türkler
  • II. Abdülhamid
  • İttihat ve Terakki Cemiyeti
  • II. Meşrutiyetin Ilani
  • 31 Mart Olayı
  • Harekat Ordusu
  • V.Mehmed Reşat Dönemi
  • VI.Mehmed Vahidettin Dönemi
  İŞGALLER
  • İstanbul'un İşgali
  • İngiliz İşgalleri
  • Fransız İşgalleri
  • İtalyan İşgalleri
  • Yunan İşgalleri
  • Ermenilerin Ayaklanmaları
  MİLLİ MÜCADELE YILLARI


  KONGRELER / CEMİYETLER
  • Amasya Genelgesi
  • Erzurum Kongresi
  • Balıkesir Kongresi
  • Alaşehir Kongresi
  • Sivas Kongresi
  • Amasya Protokolü
  • Cemiyetler
  • Diğer Kongreler
  TBMM / DÜZENLİ ORDU
  • Kuvay-i Milliye
  • Son Osmanlı Meclisi
  • TBMM Kuruluşu
  • İlk Anayasanın Kabulü
  • Düzenli Ordunun Kurulması
  SAVAŞLAR ve ZAFERLER
  • Doğu Cephesi
  • Trakya Cephesi
  • Güney Cephesi
  • Urfa Cephesi
  • Antep Cephesi
  • Maraş Cephesi
  • Çukurova Cephesi
  • İnönü Savaşları
  • Kütahya- Eskişehir Savaşları
  • Sakarya Savaşı ve Zaferi
  • Büyük Taarruz ve Zafer
  ANTLAŞMALAR / KONFERANSLAR
  • Gümrü Barış Antlaşması
  • Paris Konferansı
  • Londra Konferansı
  • Moskova Antlaşması
  • Kars Antlaşması
  • Ankara Antlaşması
  • Mudanya Mütarekesı
  • Lozan Barış Antlaşması
  ÖNEMLİ OLAYLAR / GELİŞMELER
  • Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı
  • Ayaklanmalar
  • İstiklal Madalyası Kanunu
  • Tekalif-i Milliye
  • Başkomutanlık
  • Ankara'nın Başkent Oluşu
  CUMHURİYET YILLARI


  REFORMLAR ve ATILIMLAR
  • Siyasal
  • Saltanatın Kaldırılması
  • Cumhuriyetin İlanı
  • Halifeliğin Kaldırılması
  • Eğitim
  • Milli Eğitim
  • Tevhidi Tedrisat Kanunu
  • Yeni Harflerin Kabulü
  • Kültür
  • Tarih
  • Dil Devrimi
  • Güzel Sanatlar
  • Halkevleri
  • Hukuk
  • Anayasalar
  • Anayasa Değişiklikleri
  • Kabul Edilen Kanunlar
  • Ekonomi
  • İzmir İktisat Kongresi
  • Tarım
  • Sanayi
  • Ulaştırma
  • Sağlık
  • Diğer
  • Tekke ve Zaviyeler
  • Kılık Kıyafet
  • Soyadı Kanunu
  • Ölçüler ve Takvim
  ATATÜRK İLKELERİ
  • Cumhuriyetçilik
  • Milliyetçilik
  • Halkçılık
  • Laiklik
  • Devletçilik
  • İnkılapçılık
  DIŞ POLITIKA
  • Musul Sorunu
  • Fransa ile İlişkiler
  • Yunanistan ile İlişkileri
  • İtalya ile İlişkileri
  • Rusya ile İlişkileri
  • Doğulu Devletler ile İlişkiler
  • Milletler Cemiyetine Katılış
  • Balkan Antantı
  • Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  • Sadabat Paktı
  ÖNEMLİ OLAYLAR
  • Siyasi Gelişmeler
  • Cumhuriyet Halk Partisi
  • Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
  • Şeyh Sait Ayaklanmasi
  • Takrir-i Sükun Kanunu
  • Atatürk'e Suikast Girişimi
  • Serbest Cumhuriyet Fırkası
  • Menemen Olayı
  • Hatay Sorunu
  DOĞUMU VE AİLESİ
  • Doğumu
  • Ailesi
  • Ali Rıza Efendi
  • Zübeyde Hanım
  • Makbule Atadan
  OKUL YILLARI
  • Okul Yılları
  • Harp Okul Yılları
  YAKINLARI
  • Latife Uşaklıgil
  • Sabiha Gökçen
  • Ülkü Doğançay
  • Afet İnan
  • Nebile
  • Rukiye Erkin
  • Abdurrahim Tunçok
  ÇALIŞMA ARKADAŞLARI
  • Ali Fuat Cebesoy
  • Celal Bayar
  • Cevat Abbas Gürer
  • Falih Rıfkı Atay
  • Fethi Okyar
  • Fevzi Çakmak
  • Hasan Rıza Soyak
  • İsmet İnönü
  • İzzettin Çalışlar
  • Kazım Karabekir
  • Kazım Özalp
  • Kılıç Ali
  • Mazhar Müfit Kansu
  • Mustafa Cantekin
  • Mustafa Necati
  • Muzaffer Kılıç
  • Müfit Özdeş
  • Nuri Conker
  • Ömer Naci
  • Rauf Orbay
  • Refet Bele
  • Ruşen Eşref Ünaydin
  • Salih Bozok
  • Tevfik Rüştü Aras
  • Yunus Nadi Abalıoğlu
  VE GÜN GÜN TARİHTE BUGÜN

  Boyut: 3.4 MB
  Tür: Exe