1.dönem 11.sınıf coğrafya dersi 2.yazılı yoklama soruları

Foreign

Katılımcı
Katılım
6 Tem 2012
Mesajlar
201
Beğeniler
0
#1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1) İnsanların yaşayabilmesi ve geçinebilmesi için yaptıkları etkinlikler bütününe …………… denir.
2) Teknik faaliyetlerin yeryüzüne dağılışı ve imalatın çevre koşullarına uygun olarak yapılmasını inceleyen bilim dalına …………… denir.
3) Ekonomik faaliyetler …………… , dağıtım ve …………… olmak üzere üç gruba ayrılır.
4) İnsan müdahalesi olmaksızın doğada çeşitli şartlara bağlı olarak oluşan zenginliklere …………… …………… denir.
5) Nüfus miktarı arttıkça ve insanların temel ihtiyaçları değişip çeşitlendikçe …………… miktarı da artar.
6) İlk şehirler kuruluş amaçları dolayısıyla …………… alanda çevrelerini etkilemişlerdir.
7) Yeryüzündeki modern anlamda şehirleşme hareketleri …………… …………… ile birlikte başlamıştır.
8) Şam, öteden beri önemli bir …………… merkezi olma özelliğini günümüzde de korumaktadır.
9) Bitkilerin gür veya cılız topluluklar halinde uzanmasında belirleyici olan iklim elemanlarından biri ……………’tır.
10) Bir ekosistemin …………… temel bileşeni vardır.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.

{ } 11) Tarım, hayvancılık ve ormancılık gibi faaliyetler birincil ekonomik faaliyet olarak adlandırılır.
{ } 12) ABD, Kanada, Rusya gibi ülkeler hammadde kaynakları bakımından fakir, sermaye ve teknolojik imkânlar bakımından ise geniş imkânlara sahiptir.
{ } 13) Tüketimin artması bir ürünün üretiminin artmasına neden olur.
{ } 14) Jeotermal enerji belirli şartlarda kendini yenileyebilen doğal kaynaklardandır.
{ } 15) Üretim talep durumuna göre zamanla artar veya azalır.
{ } 16) Doğal kaynakları yetersiz olan ülkeler ekonomik anlamda gelişme gösteremezler.
{ } 17) Eğitim seviyesinin yükselmesi tüketicilerin daha bilinçli hareket etmesini sağlamıştır.
{ } 18) İklimin sanayi faaliyetleri üzerindeki etkisi tarımsal faaliyetlerde olduğu kadar belirleyicidir.
{ } 19) Bir bölgede sanayi tesisi kurabilmek için enerji ve hammaddenin bol olması yeterlidir.
{ } 20) Günümüzde en az nüfuslanmış kıta Kuzey Amerika’dır.

1) EKONOMİ
2) TEKNOCOĞRAFYA
3) ÜRETİM-TÜKETİM
4) DOĞAL KAYNAK
5) TÜKETİM
6) TARIMSAL
7) SANAYİ DEVRİMİ
8) TİCARET
9) YAĞIŞ
10) DÖRT


11) D
12) Y
13) D
14) D
15) D
16) Y
17) D
18) Y
19) Y
20) Y
 
Top