11 Haziran 1933 - İller Bankası kuruldu.

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
İller Bankası, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlı bir kamu kurumudur.Tarihçesi

İller Bankası, Atatürk'ün isteği üzerine 11 Haziran 1933 tarihinde 2301 sayılı yasaya dayanarak 15 Milyon Türk Lirası sermaye ile " Belediyeler Bankası" adı altında kuruldu. Sadece belediyelere yönelik etkinlik gösteren banka, tüzüğü gereği İl Özel İdareleri'ne ve köylere dair çalışma yapamaması, kurumun hızlı gelişmesi gibi gerekçelerle, 1944 yılında Mahalli İdareler İmar Bankasına dönüştürülmek üzere TBMM Bütçe komisyonunda bugünkü adına; İller Bankası haline getirildi. Yeni haliyle yasa, 23 Haziran 1945 tarihinde uygulanmaya başladı.

Görev ve Yetkileri

Yerel yönetim ve kurumların yapacakları yerel kamu hizmetleri ile ilgili tesisler, yapılar ve diğer işlerin yapılmalarını kolaylaştırmak; şehir, kasaba ve köylerin kuruluş ve imarı yolundaki plan ve programların gerçekleştirilmesini desteklemek amacıyla bunlara, kendi yönetmeliğine göre kredi sağlamak,
Yerel yönetim ve kurumların istemleri üzerine harita, plan, proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, idare ve kurumların meydana getirecekleri tesis ve yapılardan mahallince yaptırılmasına imkân olmayan veya Banka tarafından toplu olarak yapılmasında fayda bulunanları, yatırım programları içinde meydana getirmek, yerel yönetim ve kurumların istemleri aranmaksızın bunları Banka yatırım programında yer alan işlerinden hibe veya fon yardımlarının katkısıyla gerçekleştirilecek olanları Banka tarafından yapmak veya yaptırmak,
Bankadan alınan kredilerle yapılan işler ile finansmanları kendilerince sağlanan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı işlerde talebe ve Bankanın imkânlarına göre teknik kontrol ve denetlemesini yapmak,
Söz konusu idare ve kurumların sigorta ettirmek isteyecekleri menkul ve gayrimenkul malları sigorta etmek.


Birimleri

Yönetim Kurulu
Genel Müdürlük
Denetim
İkrazlar ve Bankacılık Dairesi
Harita Dairesi
İmar Planlama Dairesi
İçme Suyu
Çevre Yapıları
Yapı İşleri
Makina Sondaj
Malzeme Dairesi
Etüd Plan ve Yol Dairesi
Teftiş Kurulu
Hukuk Müşavirliği
APK Dairesi
Teknik Danışma Kurulu
Personel Dairesi
Muhasebe ve Mali İşler Dairesi
Bilgi İşlem Dairesi
İdari İşler Dairesi
Baştabiplik
Savunma Uzmanlığı
Uluslararası İlişkiler
Risk Yönetimi Birimi
İç Kontrol Birimi
Proje Değerlendirme Birimi

Bölge müdürlükleri

İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, Antalya, Konya, Ankara, Adana, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakir, Elazığ , Van, Erzurum, Sivas, Samsun, Trabzon, Kastamonu olmak üzere 18 adet bölge müdürlüğü bulunmaktadır.


Uzmanlık alanları


İller Bankası, kentsel yapılar, sayısal haritalar, imar planlama, arıtma çözümleri, kentsel atıklar, kanalizasyon, içme suyu, termal enerji, etüd plan, danışmanlık, bankacılık gibi alanlarda yetkin personelle uzman etkinlikler göstermektedir. Bu etkinlikler çerçevesinde; belediyeler, belediye birlikleri ve il özel idarelerinin kamu kullanımı niteliği taşıyan her türlü kentsel alt ve üst yapı hizmetleriyle (harita, imar planı, park, çocuk bahçesi, meydan gibi peyzaj planı, jeolojik etüt, belediye binası , hal binası , soğuk hava deposu, terminal binası gibi her türlü üst yapı, içmesuyu, kanalizasyon, arıtma, katı atık, deniz deşarjı vb.) ilgili etüd, plan ve proje hazırlamak, bu konularda danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek ve sözkonusu yatırımların gerçekleşmesi için kredi sağlamak gibi görevleri yerine getirir.
 
Top