4 + 4 + 4 Eğitim Sistemi

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Katılım
7 Hzr 2006
Mesajlar
37,478
Beğeniler
9,015
Takım
GALATASARAY
#1
Bu konudaki (4+4+4 eğitim sistemi) en büyük eleştiri 4 yıl sonunda okuldan ayrılmaya ortam sağlaması. Hem basın, hem meclis hem de sokakta tasarıya tepkiler gittikçe büyüyor. Zaten konu hakkında kamuoyunun yeterli bilgisi yok ve bilgilendirilmedi. Bu konudaki haberler...

* * *

EVDE EĞİTİM

"Evde eğitime ilişkin eleştiriler var bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise Bakan Dinçer şöyle yanıt verdi:

"Ben özelikle eğitim sisteminin esnekleştirilmesi ile alakalı konularda herkese çok açıklıkla herkese geniş bir çalışma sundum. Hem komisyon hem de medya mensuplarına hangi ülkede bu konuda nasıl bir değerlendirme var onu koydum. Bütün dünya eğitim sistemi artık giderek süreçten çok sonuçlara bilgi ve yeteneklere dayalı bir alana çekiyor. Bunla ilgili eğitim sisteminde bilgi ve yetenek kazandırmayı çeşitlendiriyor. Burada yapılan sadece bundan ibaret. Orada özellikle kız çocuklarımızın okullaşmasıyla ilgili tereddütler ortaya konuluyorsa benim buradan çıkarabildiğim tek değerlendirme Türkiye'nin bu zamana kadar ki tecrübelerinin insanlarımızın üzerindeki bıraktığı izdir. Biz bu zamana kadar aldığımız tedbirlerle kız çocuklarımızın okullaşmasıyla alakalı ciddi tedbirler aldık. Bugünden sonra da başka bu zamana kadar yaptıklarımızı geriye dönüp inkar edip başa bir şey yalpayı asla düşünmeyiz. Bu sebeple bakıldığında geriye dönüp bakılsın orada kız çocukların okullaşmasıyla ilgili yapılan çabaları göz önünde bulundursunlar. Bundan sonra yapacaklarımızı o gözle değerlendirsinler. Normalde kaynaştırmayı tabi olacak insanlarımız ve öğrencilerimiz için düşünülen bir şey değil zatken. Bu çok istisnai kaynaştırma eğitimine tabi tutamayacağımız toplum içerisinde dışarı da kalması konusunda diğer tedbirlerin çare olmadığı uygulamalarda bir fırsat yaratacak. Mesele, okula devam etmeyen özürlüler olabilir mi? Bugün teknoloji öyle gelişti. İnsanların oturdukları yattıkları yerden eğitim almaları mümkün.

Bunların varsa bir bilgi ve kabiliyetlerinin belgelendirmesi de mümkün. Belirli yaşın üstündeki insanların eğitim alması mümkün. Zaten şimdi de mümkündü o. Bütün çabalarımıza rağmen topluma kazandıramadığımız insanlar var. Mahkumlar söz konusu olabilir. Bütün bu onlara bakıldığı zaman toplumun en ücra köşesine bakıldığında bile kalmış insanlar varsa onların eğitim almalarını sağlayacak bir alt yapı kurmak bizim görevimizdir. Burada yapılan şeyde bununla ilgili bir zemin kurmakla alakalıdır. Normal bir öğrenci için düzenlenen bir şey değil. Normal okuma çağında okula devam etmem imkanı olan çocuklarımızın okuldan uzaklaştırılmasıyla ligli bir tedbir değildir bu. Şunun altını çizmek lazım, bu esnekleştirmenin toplum içinde nasıl sonuç doğuracağına dair tedirginleri anlayışla karşılamak ve gidermek bizim görevimiz. Yorumlandığı gibi bunların eğitim sisteminde bu zaman kadar yapılan kazanımları geriye doğru götüreceğine kabullenmek doğrusu çok haklı bir yorum değil."

* * *

CHP'li Tarhan'dan 4+ 4+ 4 eğitim sistemine sert eleştiri

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, 4 4 4 olarak adlandırılan eğitim sisteminin kız çocuklarını eve kapatmak amacıyla yapılan bir değişiklik olduğunu söyledi.

Tarhan, beraberinde CHP'nin kadın milletvekilleri, kadın kolları ve bazı kadın örgütlerinin temsilcileriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Nur Serter'e yönelik saldırıyı kınadıklarını belirtti. Serter'e yönelik saldırının, "düşünen, üreten ve çağdaşlıktan yana olan kadına yönelik olduğunu" savunan Tarhan, "Bunun, eğitime olan ağır müdahaleyle bağlantılı olduğunu" düşündüklerini ifade etti.

AK Parti grup başkanvekillerinin verdiği teklifle getirilmek istenen ve 4 4 4 olarak tanımlanan eğitim sisteminin, "kız çocuklarını eve kapatmak amacıyla yapılan bir değişiklik" olduğunu belirten Tarhan, şöyle konuştu: "Okul öncesi eğitimin 4 4 4 içinde olmasını ve kesintisiz olmasını istiyoruz. Zorunlu eğitimin kesintili hale getirilmesi, çocuk sömürüsüne yol açar, çocuk gelin trajedisi yaşanmasının önünü açacak, bunları daha da kolaylaştıracaktır. 9-10 yaş, bir çocuğun torna tevsiye gibi meslek okullarında eğitim kararı vermesi için çok erkendir. En önemli konu; kız çocukların istismarı, eve kapatılmasının bir ön adımı olacağından endişe duyuyoruz. Bunun için İçtüzüğün bize verdiği tüm imkanları zorlayarak bu konudaki düzenlemeleri daha kabul edilebilir, kesintisiz hale getirmek ve 4. yıl kesintisini kabul edilemez olduğunu anlatacağız." CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, teklife karşı bazı illerde protestolarını dile getirmek istediklerini belirterek, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Nabi Avcı'ya gönderilmek istenen telgrafların kabul edilmediğini, metinlere el konulduğunu söyledi.

Yılmaz, "Korku dağları sarmış. Oradaki memurlar korkuyor, 'böyle bir telgrafı gönderirsek bizim başımıza da iş gelir mi?' diye... Biz dün akşam saat 20.00'de Komisyondan ayrılırken hala bu telgraflar Avcı'ya gelmemişti. Haberleşme özgürlüğünün engellendiği bir ülkeyi varın siz düşünün" diye konuştu.

"Kendi iyi çocuklarına dokunulduğunda mı akıllarına geldi?"


TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in özel yetkili mahkemelerle ilgili görüşünün sorulması üzerine Tarhan, "Bunu yeni mi fark etmişler. Geç kalınmış bir değerlendirme. Özellikle Cihaner olayında binlerce kilometre kaçırılan o dosyanın peşine insanlar düştüğünde, hiç bu sesleri duymuyorlardı. Şimdi Kendi iyi çocuklarına dokunulduğunda mı akıllarına geldi özel yetkili mahkemelerin çizgiyi aştığı? Günaydın ve bir gün adalet herkese ama herkese lazım olur" karşılığını verdi.

* * *

TUSİADdan 4+4+4 Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

TÜSİAD, geçtiğimiz günlerde TBMM gündemine gelen eğitimde yeni bir sistem olan 4+4+4 formülünü öngeren reformuna sert eleştiriler getirdi. Yapılan açıklamada planlanan yeni sistemin eğitimde geriye gidişe yol açacağı vurgulanarak teklifin geri çekilmesi istendi.

TÜSİAD: ‘TBMM gündemindeki kanun teklifi mevcut durumdan dahi geriye gidişe yol açacaktır. Türkiye'nin ihtiyacı olan eğitim reformu bu değildir'

TÜSİAD, TBMM gündemindeki “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada aşağıdaki görüşlere yer verildi:

“Demokratik, ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş bir ülke olmak yolunda, eğitim reformunda önceliğimiz yaratıcılık, yenilikçilik, eleştirel düşünme, araştırma, analitik ve yabancı dil becerileri yüksek gençler yetiştirmek olmalıdır.
Çocuklarımızın iyi birer dünya vatandaşı olmaları için çevre bilinci, cinsiyet eşitliği, insan hakları, çok kültürlülük gibi konularda da erken yaşlardan itibaren eğitilmeleri önem taşımaktadır.

Demokratikleşme süreciyle iyi eğitimli, çoğulcu, özgürlükçü niteliklere sahip bir topluma ulaşmak ana hedef olmalıdır. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin ise, bu hedeflere nasıl hizmet edeceği şüphelidir.

Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçildikten sonra ilköğretime erişimde sayısal sorunlar önemli ölçüde aşılmakla birlikte, kaliteli eğitim verilmesi, okula düzenli devam ve ilköğretimi tamamlama konularında sıkıntılar devam etmektedir. Dolayısıyla temel eğitimde öncelik, “nitelikli bir eğitimin, eşitlik çerçevesinde” tüm çocuklarımıza sunulması olmalıdır.

Katılımcı ve kapsamlı bir müzakere süreci işletilmeden gündeme getirilen söz konusu kanun teklifinin ise birçok açıdan sakıncalar barındırdığı görülmektedir:

Zorunlu eğitimin süresi uzatılırken okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınması büyük önem taşımaktadır. Kanun teklifinde bu yönde bir düzenleme yapılmadığı gibi, zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkarılması kararı için de herhangi bir takvim öngörülmemiştir.

Hızlı teknolojik değişimler, toplumdaki herkesin bu değişime ayak uydurmak için temel eğitimlerinin ve becerilerinin güçlü olmasını gerektirmektedir. Bu husus, rekabet gücümüzün artması bakımından önem taşımaktadır. Kanun teklifiyle mesleki yöneltme ve yönlendirmenin erken yaşlara çekilmesinin; temel eğitim ve becerilerin yetersiz kalması ve bilinçsiz meslek seçimleri gibi riskleri bulunmaktadır. Ayrıca bu düzenleme, mesleki yönlendirmeyi geciktirmeye ilişkin diğer AB ülkeleri politikaları ile de çelişmektedir. Bunun yanında çıraklık yaşının 11'e indirilmesi sonucunu doğuracak bir düzenlemenin sakıncaları da dikkate alınmalıdır. Son yıllarda ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretim içindeki payının önemli ölçüde yükseldiği de düşünüldüğünde, verilen eğitimin niteliğine öncelikle odaklanma gereği açıktır.

Teklifte, ilköğretimi iki kademeye ayırma ve ilk kademe sonrasını açık öğretimle ilişkilendirme yönündeki düzenlemelerin özellikle kız çocuklarının eğitime katılım ve okula devamları açısından yaratabileceği sakıncalar ayrıca endişe vericidir. Bunun yanında, ilköğretim birinci kademeden ikinci kademeye geçişin yeni bir merkezi sınav modelini beraberinde getirip getirmeyeceği de belirsizdir.

Sonuç olarak; TBMM gündemindeki kanun teklifi mevcut durumdan dahi geriye gidişe yol açacaktır; Türkiye'nin ihtiyacı olan eğitim reformu bu değildir. Bu çerçevede, teklifin gündemden çıkarılması ve eğitim sistemimizde reformların bilimsel dayanakları sağlam, mevcut kazanımları dikkate alan ve nicelik ile nitelik sorunlarını çözmeye yönelik bir yaklaşımla ve katılımcı bir süreçle gerçekleştirilmesi gereklidir.”
 

arz-ı hal

şşşşştttttttt
Özel üye
Katılım
29 Ksm 2011
Mesajlar
11,740
Beğeniler
559
Şehir
Beşitaş'ın tam ortası
#2
sırf yasa çıkarmak için yapılan işler bunlar...
eğitim seviyesini arttırmayacak,tam tersi başıboş gençler artacak...
bunun yerine eğitimin kalitesini arttırmalılar.
öğretmenler bile yeterince bilgili değil,onların yetiştirdiği öğrenciler başarısızlık alanlarına her geçen gün yenisini katıyor.
 
Katılım
23 Şbt 2012
Mesajlar
541
Beğeniler
4
#3
Eğitim sistemi değil yapboz sistemi.
Henüz öğretmenlerin Kpss sorunu çözülememişken bir de eğitim sisteminin temellerini sarsıyorlar.
Kpss gibi alan dışı bir sınavla senelerini harcayan mutsuz öğretmen, evde internet başına bırakılacak olan başıboş öğrenci..
Sistem umarım umduğumuz gibi kötü çıkmaz demekten başka çare yok.
 

felsefe_mi

...!...
Özel üye
Katılım
14 Ksm 2011
Mesajlar
6,247
Beğeniler
426
#4
ya zaten ilkogretim artık öğrenci bırakmıyor. neymis herkes ilköğretim mezunu olsunmuş. teneke gibi bir gençlik yetişiyor zaten birde bu sistemle artık tenekeyi bile arar hale geleceğiz.
eğitim sistemi bir ülkenin temelidir geleceğidir. artık lütfen şu eğitim sisteminden bir ellerini çeksinler. sbs getirdiler yok son sınıfta girsin yok 3 yıl boyunca girsin oda olmadı okul puanina göre girsin yok oss yok adı tutmadı ygs lys... tamamen papağan gibi ezberci gençlik. aman söylenecek o kadar çok şey var ki... biraz daha yazarsam elimi bozacam...
 

jeriko

Özel Üye
Özel üye
Katılım
4 Ksm 2008
Mesajlar
5,523
Beğeniler
57
Şehir
Anadolu (bu kadar ayrıntı iyi)
#5
Arkadaşlar konun biraz üzeri küllenmiş gibi ama daha önceleride bu konuyu görüp cevap yazmak istemiş fakat bir türlü fırsat bulamamıştım.Gerçi günahıyla sevabıyla güncelliğini hiç yitirmeyecek bir mevzuu eğitimdeki bu yenilik.Bence 4+4+4 ilk iki 4 örgün olması şartıyla gayet iyi bir sistem.Yeni sistemde yetenekerine ve ilgi alanlarına ve hatta piyasanın ihtiyacına göre öğrenciler son 4'ü meslek lisesinde mi okuyacak düz lisede mi? okula giderek mi okuyacak?yoksa internet üzerinden evde mi bunun kararını kendi verecek.Sonuçta herkes en azından lise mezunu olacak.Ayrıca öğrenciler meslek liselerini tercih ederken ünüversite sınavında puanım düşecek korkusundan sıyrılarak gidecek ve eskisi gibi meslek liseleri itibar kazanacak.Son 4'ü evde okuma olayına gelince öğrencinin amacı üniversiteye devam etmekse zaten örgün eğitimi tercih ederek daha ciddi bir eğitim almak istiyecektir.Okumak istemeyen, okuldan kaçan,sınıfın huzurunu bozan, sorunlu öğrencileride evinde öğretime zorlayarak en iyi çözümü sağlayacaktır.İnşallah bu yenilik hayırlı sonuçlara vesile olur.
 

Gizemli Cadi

Forum Onuru
Katılım
17 Mrt 2009
Mesajlar
3,065
Beğeniler
29
Şehir
Cadilar FAN Klüp
#6
Arkadaşlar konun biraz üzeri küllenmiş gibi ama daha önceleride bu konuyu görüp cevap yazmak istemiş fakat bir türlü fırsat bulamamıştım.Gerçi günahıyla sevabıyla güncelliğini hiç yitirmeyecek bir mevzuu eğitimdeki bu yenilik.Bence 4+4+4 ilk iki 4 örgün olması şartıyla gayet iyi bir sistem.Yeni sistemde yetenekerine ve ilgi alanlarına ve hatta piyasanın ihtiyacına göre öğrenciler son 4'ü meslek lisesinde mi okuyacak düz lisede mi? okula giderek mi okuyacak?yoksa internet üzerinden evde mi bunun kararını kendi verecek.Sonuçta herkes en azından lise mezunu olacak.Ayrıca öğrenciler meslek liselerini tercih ederken ünüversite sınavında puanım düşecek korkusundan sıyrılarak gidecek ve eskisi gibi meslek liseleri itibar kazanacak.Son 4'ü evde okuma olayına gelince öğrencinin amacı üniversiteye devam etmekse zaten örgün eğitimi tercih ederek daha ciddi bir eğitim almak istiyecektir.Okumak istemeyen, okuldan kaçan,sınıfın huzurunu bozan, sorunlu öğrencileride evinde öğretime zorlayarak en iyi çözümü sağlayacaktır.İnşallah bu yenilik hayırlı sonuçlara vesile olur.
kısmen katılıyorumda bu okuldan kaçan öğrencilerin çoğu zaten bilgisayar a dayalı olduğundan evdeki eğitimde bilgisayardan olabileceğini varsayarsak bilgisayarı önlerine sunmak nasıl olacak onu hayal bile edemiyorum...
 
Top