4 Ağustos 1870 - Kızılhaç Derneği Birleşik Krallık'ta kuruldu.

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1

Cenevre, İsviçre'de kızılhaç ve Kızılay amblemleri


Kızılay ve Kızılhaç'ın Dünya Üzerindeki Dağılımı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi; görevi dini inanç, dil, ırk, toplumsal sınıf veya politik görüş farkı gözetmeksizin insan hayatı ve sağlığını korumak, insan varoluşunun saygı görmesini sağlamak, insanların acı çekmesini önlemek ve acılarını dindirmek olan uluslararası bir insani harekettir. 1917 yılında Nobel Barış Ödülü aldı.

Çoğunlukla kullanılan Uluslararası Kızılhaç terimi gerçekte yanlış bir adlandırmadır. Bu ismi taşıyan bir organizasyon bulunmamaktadır. Gerçekte hareket, yasal olarak birbirinden bağımsız ancak Hareket'e genel temel prensipler, amaçlar, semboller, tüzükler ve yönetim organları açısından uyumlu birçok ayrı organizasyondan oluşur. Hareket, birçok bölüme sahiptir:

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), 1863'de Cenevre, İsviçre'de kurulmuş bir özel insani kuruluştur. 25 üyeli komitesi, uluslararası ve ulusiçi silahlı çatışmalarda insan hayatı ve onurunu korumak konusunda uluslararası insani hukukta özel ve eşsiz bir otoriteye sahiptir.

Osmanlı İmparatorluğu ise Cenevre Sözleşmesi'ni 5 Temmuz 1865 tarihinde imzaladı ve bu sözleşme gereğince 11 Haziran 1868 tarihinde "Mecrûhîn ve Marzâ-yi Askeriyyeye İmdad ve Muâvenet Cemiyeti - Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım ve Destek Cemiyeti" adı altında bir örgüt kuruldu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin 1907 yılında Londra ve 1911 yılında Washington şehirlerinde yapılan toplantılarına Hilâl-i Ahmer Cemiyeti adına katılan Prof.Dr.Besim Ömer Akalın'ın gayretleri ile bağlı kuruluşların Salib (Haç) yerine Hilal (Ay) işaretini de kullanabilmesi kabul edildi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), 1919'da kurulmuştur. IFRC, 186 ulusal Kızılhaç ve Kızılay örgütünü hareket içinde koordine etmekle görevlidir. Uluslararası seviyede Federasyon, ulusal derneklerle yakın işbirliği içinde büyük ölçekli durumlara yardımda bulunmak için çalışır. Uluslararası Federasyon Sekreteryası Cenevre, İsviçre'de bulunmaktadır.

Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri, neredeyse dünyadaki tüm ülkelerde bulunmaktadır. Şu anda 186 ulusal dernek ICRC tarafından tanınmış ve tam üye kabul edilmiştir. Her dernek uluslararası insan hakları kanunlarına ve uluslararası hareketlerdeki tüzüklere uygun biçimde, kendi ülkesi sınırlarında çalışır. Ulusal dernekler, özel şartlarına ve kapasitelerine bağlı olarak insan hakları hukuku ve ICRC tarafından doğrudan tanımlanmamış insani görevlerde de bulunabilirler.
 

Benzer konular

Top