Akademik Disiplin Listesi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Akademik Disiplin Listesi

Aşağıdaki bilgi akademik disiplinlere ait listeyi göstermektedir. Her disiplin genellikle pek çok alt-disiplini vardır ve kimi disiplinlerin durumları tartşmalıdır. "
" ile işaretli olan dalların akademik durumlarının şüpeheli olduğunu ifade eder.
Fen Bilimleri

Astronomi
Astrofizik
Kozmogoni evrenin yaradılış teorisi

Biyoloji


Anatomi
İnsan anatomisi
Biyokimya
Biyofizik
Botanik
Hücre biyolojisi
Kronobiyoloji
Cryobiology
Ekoloji
İnsan Ekolojisi
Evrimsel Biyoloji
İnsan biyolojisi
İnsan biyolojisi
Gölbilim
Deniz biyolojisi
Mikrobiyoloji
Moleküler biyoloji
Mikoloji Mikroloji mantarbilim
Nerobiyoloji
Paleontoloji
Yosun bilimi
Zooloji Zooloji hayvan bilimi
Entomoloji Böcek bilimi
Herpetoloji Herpetoloji sürüngen hayvanlar bilimi
Ichthyology Balık bilim
Oology mitolojinin yumurtalar üzerine ilim yapan dalı
Ornitoloji Kuşları inceleyen bilim dalı

Primatology
Zootomy Hayvan anatomisi veya disseksiyonu.

Kimya


Simya
Analitik kimya
Biyokimya
Sayısal kimya
İnorganik kimya
Organik kimya
Fiziksel kimya
Teorik kimya

Fizik

Astrofizik
Atomik, moleküler, ve optik fizik
Biyofizik
Sayısal fizik
Yoğunlaştırılmış madde fiziği
Kriyojeni Soğubilim
Akışkanlar dinamiği
Optik
Nükleer fizik
Plasma fiziği
Parçacık fiziği

Gezegen bilimi

Yer bilim
Çevrebilim
Jeodezi
Jeoloji
Jeomorfoloji
Jeofizik
Glasiyoloji Buz bilimi
Meteoroloji
Coğrafya
Jeomorfoloji
Pedoloji toprak bilimi
Osinografi deniz bilim
Mineraloji maden bilimi
Paleontoloji
Sedimentoloji tortul bilimi

Matematik ve Bilgisayar
Matematik


Cebir
Analiz
Kalkülüs
Oyun teorisi
Geometri
Bilgi teorisi
Sayı teorisi
Olasılık teorisi
İstatistik
Topoloji

Bilgisayar bilimi

Algoritim
Hesaplama
Yapay Zeka
Bilgi sistemleri
Yazılım mühendisliği
Robot bilimi
Programlama (bkz. Programlama dilleri listesi)

Sosyal bilimler
Antropoloji


Biyoloji antropoloji
Kültürel antropoloji
sel antropoloji

Arkeoloji
Haberleşme


Hayvanlararası haberleşme
Bilgi teorisi
Kişilerarası haberleşme
Pazarlama
Propaganda
Kamu diplomasisi
Halkla ilişkiler
Bedendili
Konuşma ile haberleşeme
Telekominikasyon

İktisat

Oyun teorisi
İnsan gelişimi teorisi
Mikroiktisat
Makroiktisat

Etnoloji

Ethnomusikoloji

Coğrafya
Dilbilim


Semantik anlambilim
Gramer
Morphology şekil bilgisi
Fonoloji ses bilim

Politika

Uluslararsı ilişkiler

Psikoloji

Davranış psikolojisi
Kavramsal psikoloji
Kavram bilim
Gelişimsel psikoloji
Nöropsikoloji
Organisational psychology
Psikiyatri (ayrıca bkz.: Anti-psikiyatri )
Parapsikoloji
Psikoanaliz
Sosyal psikolji

Semiyotik gösterge bilim
Sosyoloji


Endüstriyet sosyoloji
Kırsal sosyoloji
Bilim ve teknoloji çalışmaları
Sosyal Teori
Kentsel sosyloji

Beşeri bilimler ve Sanat
Sanat

Sanat
Stüdyo sanatı

Edebiyat

Şiir
Roman
Düzyazı
Divan edebiyatı

Dans

Koreografi
Dans analizi
Dans gösterisi
Dans tarihi
Performans

Film stüyoları ve eleştirmenlik

Antik tarih
Klasikler
Çağdaş tarih
Diplomasi tarihi
Avrupa tarihi
Sanat tarihi
Bilim tarihi
Askeri tarih
Mitoloji

Dilbilim
Edebiyat


Türk edebiyatı
Divan edebiyatı
Diğer dil yada kültürlerin edebiyatı
İngiliz edebiyatı
Amerikan edebiyatı
Hint edebiyatı
Rus edebiyatı
Fransız edebiyatı
Alman edebiyatı
İspanyol edebiyatı diğer yabancı ülke ve kültür edebiyatları Metodlar ve konu başlıkları
Edebiyat eleştirmenliği
Edebiyat teorisi
Yeni medya
Şiirsel

Müzik

Oda müziği
Kilise müziği
Müzikal kompozisyon
İlk müzik
Müzik eğitimi
Müzik tarihi
Müzik teorisi
Müzikoloji
Halk müziği
Piyano
Yaylılar, arp, ve gitar
Ses
Bağlama
Orkestra

Felsefe


Estetik
Eastern philosophy
Epistemoloji bilgi kuramı
Ahlak felsefesi
Felsefe tarihi
Metafizik
Dil felsefesi
Matematik felsefesi
Siyaset felsefesi
Din felsefesi
Bilim felsefesi

Din

Kilise hukuku
Hırıstiyanlık
Musevilik
İslam Dini
Hadis
İslam
Islam hukuku
Kuran
Mitoloji
Teoloji
Astroloji
Christology
Kabbala
Ahlak teorisi
Tasavvuf
Numeroloji
Spiritualiti

Profesyonel / Uygulamalı sanat dalları
Mimarlık ve Çevresel tasarım


Şehir Planlama
İç mimari
Peyzaj mimarlığı

Çalışma hayatı


Muhasebecilik
İş ahlakı
Finans

İnsan kaynakları
İş gücü ekonomisi
İş gücü tarihi

Bilgi sitemleri
Yönetim
Pazarlama
Üretim

Eğitim

İlköğrenim
Anaokulu
Lise öğrenimi
Yükseköğrenim
Eğitim yönetimi
Eğitim psikolojisi

Mühendislik

Akustik mühendisliği
Ziraat mühendisliği
Mimari mühendisliği
Biyoloji mühendisliği
Biomaterialler mühendisliği
Biyomedikal mühendislik
Kimya mühendisliği
Petrol mühendisliği
İnşaat mühendisliği
Bilgisayar mühendisliği
Kontrol sistemleri mühendisliği
Elektrik mühendisliği
Elektronik mühendisliği
Çevre mühendisliği
Endüstri mühendisliği
Meteryal mühendisliği
Seramik mühendisliği
Metalurji mühendisliği
Polimer mühendisliği
Mekanik mühendisliği
Nükleer mühendislik
Optik mühendisliği
Robotbilim
Telekominikasyon mühendisliği
Ulaşım mühendisliği
Uzay mühendisliği
Otomotiv mühendisliği

Ekonomi

Tarım


Hayban bilim
Tarım ekonomisi
Su ürünleri
Arıcılık
Bahçivanlık
Bitki bilim

Ormancılık
Orman organizasyonu


Aile ve Tüketici Bilimi


Otel yönetimi
Tüketici eğitimi
Konaklama
İç mimari
Beselenme
Tekstil

Gazetecilik ve Toplu Haberleşme


Reklamcılık
Film
Gazetecilik
TV Gazeteciliği
Yeni medya gazeteciliği
Yazılı Basın gazeteciliği
Halkla ilişkiler

Hukuk

Fıkıh
Karşılaştırmalı hukuk
Anayasal hukuk
Medeni kanun
Şirketler
Sözleşmeler
Çevre hukuku
Uluslararası hukuk

İş hukuku
Mülk hukuku
Vergi hukuku
Haksız muamele
Ağır ceza hukuku
Yargılama prosedurü
Ağır ceza mahkelemeleri
Münazara
İslam hukuku
Hukuk bilimi
Hukuk felsefesi

Kütüphanecilik ve bilgi bilimi

Sağlık Bilimi


Diş hekimliği
Diş temizliği
Endodonti
Ortodonti
Periodonti
Tıp bilimleri
İnsan Tıbbı
Kardiyoloji
Endokrinoloji
Geriatri
Hematoloji
Dahiliye
Sağlık
Nephrology
Nöroloji
Nefroloji
Hemşirelik
Pediyatri
Psikiyatri
Romatoloji
Cerrahi
Veterinerlik
Beslenme
Eczacılık

Askeri

Topçuluk
Hava kuvvetleri
Askeri eğitim
Doktrin
Güç planlama
Oyun teorisi
Generallik
Liderlik
Lojistik
Askeri etik
Askeri
Askeri istihbarat
Askeri hukuk
Askeri tıp

Donanma mühendisliği
Askeri taktikler
Silah sistemleri

Strateji
Taktik

Halkla ilişkiler


Kamu yönetimi
Sosyal çalışma
Jerontoloji ihtiyarlık ve sorunlarını inceleyen bilim dalı
 

Benzer konular

Top