Akşamın sessizliğinde, hasretin vicdanı var içimde…

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Katılım
20 Tem 2011
Mesajlar
2,164
Beğeniler
729
Şehir
Kayseri
#1
Ne zaman
Suskun kalsam
İçime dert olanların

Hicranını bir bir aralasam
Ne kadar haksızlık varsa hiç susmasam,

Gönül lisanımla feda olsam
Korkunun zerresini menfaatim için asla ta
şımasam,

Ruhumun sahibi için ağ
lasam


Hayat

Deli doludur
Kimi hor görürsen

Bahtında yaş
aman ar olur
Konu
şmak için kim konuşur,

Emri bil mağ ruf,
Nehyi anil münker için an durulur
A
şk nasıl gerekçesiz olur, gönül kuraksa

Rahmet mi okunur, insan ki aşka bahis olur


şünmek
Kalbin ferasetidir
Edebiyle nefeslenmek

Ruhun içinde ki idrakindir
Sevda sabrın ve feda olmanın halidir,

İ
limden yoksun kalp nasıl filizlenir
Akıl merakın için gerekçedir, azmin

Fütuhatın rengidir, inşirah kalbinin dileğ
idir


Karanlıktan

Korkma, zandan kork
Cahil olursan, nefsin için ko
şarsan,

Umudu anlamazsan, solup kalırsın
Esir olmak için ruhunu bırakırsan,

Onur ve haysiyeti akidende bulamazsan
Nedenlerden uzak kalırsan, nedensiz ya
şamayı

Gaye sayarsan, sefil bir can olur, kurursun


A
şk,

İ
lham eken serdir
Nefesin müddetine tabi olan ferdir,

Aklın için kefendir, ruhun için mukadderdir
Vecdin için rehberdir, ecrin için feyzindir,

İmanın için ne müthiş
edeptir
Rengin ne olursa olsun,

Aklın istersen bereketli bulunsun,
İ
hlâs halinde kalbin asla lal olmasın


İraden

Akıbetin içindir
Ne kadar tedarikli isen,

Hesabın vecdinde nefeslenirsen
Tevekkül etmek adına elzem olandan

Vazgeçmeden gerekçesiyle yürürsen
Sabrı ve kanaati acizlik bilmezsen,

Umutların için lahzada aşka ram olan bedelsen


Hüzün

İçini burkar
Sessizlik her yanından bakar,

Lal olan melalin aşkla yanar, sabır yağ
an kar
Kar her vakit içine tevazuu ile ya
ğar,

Suskun kalan umutların bahar için ağ
lar
Eriyip tükenme,

Yeis içinde nefeslenip kalbini heder etme,
Nasibi ise kanaatle bekle


Elbette

Keder olacaktır
Lakin kaderin olmaması için

Vecdin azimle yol alacaktır
Hüsran olmak nefsin adına gam ya
şanacaktır,

Ruhun ve kalbin umutla coş
acaktır
Unutma, gözyaşlarını
saklamadan ağla,
Gönlünün sevdası için hiçbir vakit yakınma


Mustafa C
İLASUN
 

Benzer konular

Top