Alanlarına Göre İnkılaplar

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1

I. ULUSAL DEVLETİN KURULMASI

ULUSAL EGEMENLİĞE GİDİŞ


- Amasya Tamimi
- Kongreler( Erzurum ve Sivas)
- TBMM nin açılması
- Teşkilat-ı Esasiye


ULUSAL EGEMENLİĞİN PEKİŞTİRİLMESİ


- Saltanatın Kaldırılması
- Cumhuriyet in ilanı
- Halifeliğin kaldırılması
- 1924 Anayasası


DEVLETİN DİNSEL KURUMLARDAN ARINDIRILMASI(LAİKLİK)

- Halifeliğin kaldırılması
- Şeriye (dinişleri) bakanlığının kaldırılması
- Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
- Türk Medeni Kanunun kabulü
- 1928 de anayasanın laikleşmesi
- Kadınlara siyasal hakların verilmesi
- Kılık kıyafet Kanunuyla din adamlarının dinsel kıyafetlerini yalnız ibadet hanelerde giyinmesi
- 1937 de Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi


DEMOKRASİYE GEÇİŞ DENEMESİ


- 1925 VE 1930 Daki başarısızlıklar

II . HUKUK SİSTEMİNİN KURULMASI


- Saltanatın kaldırılması
- Cumhuriyetin kurulması
- Halifeliğin kaldırılması
- Türk Medeni Kanunun kabulü

- ---- Diğer temel kanunların kabulü

- Türk ceza kanunu ---- İtalya-- 1926
- Türk ticaret kanunu ----Almanya-- 1926
- Hukuk muhakemeleri usulü kanunu --- İsviçre 1926
- Ceza muhakemeleri usulü kanunu --- Almanya 1929
- İcra ve iflas kanunu ---- TBMM Komisyon-- 1929
- Deniz ticaret kanunu----Almanya -- 1929

- Kadınlara siyasal Hakların tanınmas

SİYASAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR


23 Nisan 1920 --------- TBMM nin açılması

20 Ocak 1921------------Teşkilat-ı Esasiye

01 Kasım 1922------------Saltanatın Kaldırılması

02 Ağustos 1923----------- C.H.F Kuruluşu

29 Ekim 1923 ------------- Cumhuriyet in İlanı

03 Mart 1924 -------------Halifeliğin Kaldırılması

20 Nisan 1924------------- T.C Devletinin Yeni Anayasası

17 Kasım 1924 -----------Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kuruluşu

05 Haziran 1925----------- T.C.Fnin Kapatılması

12 Ağustos 1930 -----------Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kuruluşu

18 Aralık 1930 -------------S.C.F nin kapatılmasıEĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

03 Mart 1924-----------------Tevhid-i Tedrisat Yasası

01 Eylül 1924--------------Ankara Musiki Muallim Mektebi Kuruldu

13 Nisan 1925---------------Okul Vergi Yasası Çıkarıldı.

05 Kasım 1925 ------------ Ankara Hukuk Mektebi Açıldı.

1926 ------ Gazi Eğitim Ens. Orta Öğretmen Okulu Açıldı.

01 Kasım 1928--------------- Yeni Türk Harflerinin Kabulü

01 Ocak 1929---------------- Millet Mektebi Kuruldu.

01 Eylül 1929-------------- Liselerde Arapça ve Farsça Derslerinin Kaldırılması

15 Nisan 1931------------ Türk Tarih Kurumunun Kurulması

12 Temmuz 1932------------Türk Dil Kurumunun Kurulması

19 Şubat 1932 ---------------- Halkevleri Açıldı

01 Ağustos 1933------ Darülfünun Kaldırıldı. Yerine M.E.B-e bağlı İstanbul Üniversitesi Kuruldu.

30 Ekim 1933 ----------- Yüksek Ziraat Enst. Öğretime Başlar.(Kuruluş 1926

04 Mart 1934 -------------Üniversitelerde Türk devrim Tarihi Okutulmaya Başlandı.

1935-----------------------Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Kuruldu.

09 Ocak 1936------------İstanbul Mülkiye Mektebi Ankara-ya Taşınır ve S.B.F adını alır

1937 ------------- ---------- Ankara Tıp Fakültesi Açılır

13 Haziran 1946 -------------Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul Teknik Üniversitesine Dönüştürülür

1956------------------------ Erzurum Atatürk Üniversitesi Açılır.

TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN DÜZENLEMELER

25 Kasım 1925------------ Şapka Giyilmesi Hakkında Kanunun Kabulü

30 Kasım 1925-------------Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kaldırılması

17 Şubat 1926-------------- Medeni Yasanın Kabulü

30 Nisan 1930------- Kadınlara Belediye Seçimlerinde Oy Kullanma Hakkının Verilmesi

21 Haziran 1934------------Soyadı Kanunu

17 Aralık 1934-----Mustafa Kemal den Başka Kimsenin Atatürk Soyadını Almaması Hakkında Kanunun Çıkarılması


24 Kasım 1934 ------- Mustafa Kemal in Atatürk Soyadını Alması

03 Aralık 1934---------- Din Adamlarının Sadece Dini Mekanlarda Dini Kıyafet Giyebilmesi Hakkındaki Kanunun Çıkarılması


05 Aralık 1934--------- Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması


BATIYLA BÜTÜNLEŞME AMACIYLA YAPILAN DÜZENLEMELER25 Kasım 1925-------- Şapka Giyilmesi Hakkında Kanunun Kabulü

26 Aralık 1925----------Miladi Takviminin Kabulü

17 Şubat 1926---------- Medeni Yasanın Kabulü

01 Ocak 1926------------Uluslar arası Saat Dilimine Geçilmesi

20 Mayıs 1928------------Uluslar arası Rakamların Kabulü

26 Mart 1931--------------- Ölçüler Yasasının Kabulü

21 Haziran 1934-----------Soyadı Yasasının Kabulü

01 Haziran 1935-------------Hafta Sonu Tatili Cuma dan Pazar a Alındı.

13 Ocak 1945 --------------Aylara Türkçe Ad Verildi


LAİKLİK ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER03 Mart 1924 - Halifeliğin Kaldırılması

- Şeriye ve Efkaf Vekaletinin Kaldırılması

-Tevhid-i Tedrisat Yasasının Kabulü

- Diyanet İşleri Başkanlığının Kurulması

- Erkan- Harbiye Bakanlığının Kaldırılması

- Osmanlı Hanedanının Yurt Dışına Çıkarılması


25 Kasım 1925----------- Kılık Kıyafet ve Şapka Giyilmesine Dair Yasa Kabbul Edildi.

30 Kasım 1925------------Tekke,Türbe ve Zaviyelerin Kaldırılması

17 Şubat 1926------------Medeni Yasanın Kabul Edilmesi

10 Nisan 1928------------Anayasanın Laikleşmesi

01 Kasım 1928------------Yeni Türk Harflerinin Kabulü

03 Aralık 1934------------ Din Adamları Sadecce Dini Mekanlarda Dini Kıyafetlerini Giyebilecek


01 Haziran 1935-------------Hafta Sonu Cuma dan Pazar a Alındı

05 Şubat 1937 --------------Altı İlkenin Anayasaya Girişi
EKONOMİK ALANDA DÜZENLEMELER


17 Şubat 1923------------- İzmir(Türkiye) İktisat Kongresi

26 Ağustos 1924-----------Türkiye İş Bankası Kuruldu.

17 Şubat 1925------------- Aşar Vergisi Kaldırıldı.

19 Nisan 1925--------------Türk Sanayi Ve Maadin Bankası Kuruldu.

19 Nisan 1926---------------Kabotaj Yasası kabul Edildi.

22 Mayıs 1926 --------------- Emlak ve Eytam Bankası Kuruldu. Bu Banka 1946-da Türkiye Emlak ve Kredi Bankası Adını Aldı.


26 Haziran 1926 ------------- Yüksek Ekonomi Kurulu( Ali İktisat Meclisi) Oluşturuldu.


26 Kasım 1926---------------- Alpullu Şeker Fabrikası İşletmeye Açıldı.

17 Aralık 1926-------------- Uşak Şeker Fabrikası Açıldı.(İlk Özel Sektör Fabrikası)


28 Mayıs 1927 --------------- Teşvik-i Sanayi Yasası Kabul Edildi.

03 Temmuz 1932--------- Devlet Sanayi Ofisi Kuruldu. İşletmecilik Görevi Sona Erince Yerine Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası Kuruldu. 1933r17;te ise Her İki Kuruluş Sümerbank Adı Altında Birleştirildi.


1934 ---------------- Turhal ve Eskişehir Şeker Fab. Yapımına Başlanır.


17 Nisan 1934---------------- I.Beş Yıllık kalkınma Planını Uygulama Görevi Sümerbanka Verilir.


1935 -------------------------- Etibank ve M.T.A nın Kurulması

17 Mayıs 1937------------------ Divriği Demir Ocakları Açılır.

03 Kasım 1938 ------------------- Ankara Çubuk Barajı Kuruldu.

06 Kasım 1938 -------------------- İzmit te Kağıt Ve Karton Fabrikası Kuruldu.

1939 -------------------------------- Karabük Demir Çelik Fab. Açılır.
 
Top