Alo 183 Sosyal Hizmetler Danışma Hattı

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Alo 183 Sosyal Hizmetler Danışma Hattı

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunuile hizmet veren Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin doğrudan ilgilendiği bir konu olan ihmal ve istismar olaylarına anında
müdahale etmek;gerekli psikolojik, sosyal ve yasal işlemlerin başlatılmasını
sağlamak, kamuoyunu bu konuda duyarlı hale getirmek amacıylamerkezi Ankara'da olan ve Türkiye'deki tüm illerden gelenbaşvuruları cevaplamak üzere "ALO 183 AİLE, KADIN, ÇOCUK VEÖZÜRLÜ SOSYAL HİZMET DANIŞMA HATTI" kurulmuş, BakanlıkMakamının 25.10.2005 tarih ve 1450 sayılı Oluru ile deÖzürlüler İdaresi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermeyebaşlamıştır.

Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı Nedir?
Kadın ve çocuğa yönelik istismarın önlenmesi,
Kadınların toplumdaki statülerinin yükseltilmesi,
Çocukların yüksek yararının gözetilmesiamacıyla Türk Telekomünikasyon A.Ş.tarafından Kurumumuzatahsis edilmis bir özel servis numarasıdır.

Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet DanışmaHattı Ne Yapar?
Özürlü,Özürlü müracaatlar konusunda kurumumuz bünyesinde yürütülenyatılı ve gündüzlü rehabilitasyon hizmetlerine yönelik bilgiverilmekte bu hizmetlere ihtiyaç duyan müracaatçılar İl SosyalHizmetler Müdürlüklerine yönlendirilmektedir. Arayan
müracaatçıların talepleri doğrultusunda bulundukları ildehizmet veren diğer kamu ve özel kuruluşlar hakkında bilgiverilerek rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

Ayni-Nakdi Yardım,Kadın Hukuki Danışmanlık, Kadın Psikolojik Danışmanlık, KadınKonukevi ;
Kadınların hukuki, psikolojik ve sığınma talepleri ile ilgili;
İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri bünyesinde yer alan kadınkonukevleri, toplum merkezleri ve aile danışma merkezlerininçalışmaları hakkında müracaatçılara bilgi aktarılarak, ihtiyaçduymaları halinde müracaat edebilecekleri bildirilmektedir.

Korunmaya Muhtaç Çocuk,İhmal - İstismar Vakası,
İhmal - istismar vakaları ile, korumaya muhtaç çocuklarkapsamına alınan ihbarlar doğrultusunda meslek elemanlarıtarafından yerinde inceleme yapılmakta, sosyal incelemelerihazırlanan çocuklardan acil korunma altına alınması gerekenlerAcil Valilik Oluru ile korunma altına alınmakta, hemenakabinde koruma kararı çıkartılma işlemleri başlatılmaktadır.

Yaşlı İhbarı;
Yaşlı hizmetlerine yönelik olarak yapılan müracaatlarda GenelMüdürlüğe bağlı olarak hizmet veren huzurevlerimize kabulşartları, ücretsiz ve ücretli bakım gibi konulardabilgiverilip talepleri doğrultusunda İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerektiği bildirilmektedir.Ayrıca, İl genelinde diğer
kamu/özel yaşlı bakımevlerihakkında da bilgi verilmektedir.

Şiddete Uğrayan Kadın, Çocuk,Ücretsiz Kreş,Çalışan Çocuk İhbarı, Sokakta Yaşayan Çocuk İhbarı;
Madde bağımlısı çocuklar ile sokakta çalışan/yaşayan çocuklarayönelik hizmet veren çocuk ve gençlik merkezleri hakkındabilgi verilmekte, ihbarların gerek bu merkezlere, gerekse İlSosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılabileceğibildirilmektedir. Acil ihbarlar meslek elemanlarınca yerindedeğerlendirilmekte ve hazırlanan sosyal inceleme raporlarıdoğrultusunda çalışmalar başlatılmaktadır. Ayrıca; bu kapsamdagönüllü çalışma talepleri çocuk ve gençlik merkezlerineyönlendirilmekte, nakdi bağış yapmak isteyen müracaatçılaraSHÇEK Genel Müdürlüğü'ne ait banka hesap numarasıverilmektedir.

Gönüllü Çalışma;
Gönüllü olarak çalışma talepleri çocuk yuvaları, yetiştirmeyurtlarına yönlendirilmekte, ayni bağışlar için kuruluş adresve telefonları bildirilmektedir.

Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet DanışmaHattı Nasıl Çalışır?
Başvuruları alır, kaydeder.
Acil durumları derhal ilgili mercie bildirir.
Başvuranı ihtiyaç duyduğu konularda bilgilendirir.
Başvurana ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik yapar.
Başvuranı ihtiyaç duyduğu hizmetlere yönlendirir.
Başvuranı ihtiyaç duyduğu destek ağlarına yönlendirir.
Kadına yönelik ihmal ve istismar, kadınların;
Temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarını,güven içinde yaşamalarını,kendilerini gerçekleştirmelerini engeller,ciddi ruhsal ve bedensel sorunlara,
sakatlanmalara,ölümlere yol açabilir.


 
Top