Alzheimer nedir ?

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,809
Beğeniler
6,481
Şehir
Seattle.
#1


Alzheimer Hastalığı, bellekte ve öğrenme, konuşma, akıl yürütme, yargılama, iletişim ve günlük yaşam etkinliklerini sürdürme yetilerinde kademeli olarak yıkıma ve davranışlarda değişikliklere yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır.1 Alzheimer Hastalığı, halk arasında "bunama" diye adlandırılan demansm en sık nedenidir. (2)

Alzheimer Hastalığı adını, Alman doktor Alois Alzheimer'den almıştır. Dr. Alzheimer 1906 yılında Tübingen'de düzenlenen Güneybatı Alman Psikiyatristler Konferansında ilk kez bir demans vakasının sunulduğu çok çarpıcı bir ders vermiştir. Dr. Alzheimer bu konferansta Auguste D adlı 51 yaşındaki kadın hastasını sunmuştur. Dr. Alzheimer ilk muayene sırasında bu hastada, ilerleyici zihinsel bozukluklar (hafıza, kavrama, konuşma ve yön bulma bozukluğu), işitsel halüsinasyonlar, hezeyanlar ve belirgin davranış bozuklukları saptamıştır. Daha sonra bu hastayı 1906 yılında ölene kadar yaklaşık 5 yıl boyunca izlemiştir. (3) Hastanın ölümünden sonra yapılan otopside beyinde anormal kümeleşmeler (günümüzde amiloid plaklar olarak adlandırılmaktadır) ve lif yumakları (nörofibriler yumaklar) saptamıştır. Bugün beyindeki bu yumaklar ve plaklar Alzheimer Hastalığının beyinde oluşturduğu ana değişiklikler olarak kabul edilmektedir. (4)

Bilim insanları daha sonraları Alzheimer hastalarının beyinlerinde başka değişiklikler de saptamıştır. Beynin, bellek ve diğer zihinsel yetiler açısından büyük önem taşıyan bölgelerindeki sinir hücreleri ölmekte ve sinir hücreleri arasındaki bağlantılar bozulmaktadır. Ayrıca sinir hücreleri arasında mesajları taşıyan bazı kimyasal maddelerin düzeyleri de azalmaktadır. (4)

Alzheimer Hastalığı günümüzde milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Alzheimer Hastalığının yaşlanmanın normal bir sonucu olmadığının bilinmesi çok önemlidir. (4) Çünkü, hastalığı ortadan kaldıran bir tedavi olmamakla birlikte, hastalığın belirtilerini azaltabilen ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirebilen tedaviler bulunmaktadır. (2)

Bu yıl 100. yaşına ulaşan Alzheimer Hastalığımla ilgili çalışmalar yoğun bir biçimde sürmektedir. Bu hastalığa ilişkin bilincin artması ve erken dönemde, hastanın günlük yaşamıyla ilgili düzenlemeler, hasta bakımı ve ilaçlardan oluşan tedaviye başlanması gerek hasta ve hasta yakınlarının yaşamlarının daha kolaylaşmasına gerekse bu hastalığın topluma getirdiği yüklerin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Bunun en önemli basamaklarından birisi toplum, doktorlar, bilim insanları, hastalar, hasta yakınları ve hasta/meslek örgütleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesidir. Alzheimer Hastalığımın 100. yılında bu hastalık konusundaki bilincin ve dayanışmanın geliştirilmesi Alzheimer Hastalıgı'yla mücadele gücümüzü önemli ölçüde artıracaktır.

 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,809
Beğeniler
6,481
Şehir
Seattle.
#2

Alzheimer Hastalığı yaygın bir hastalıktır ve sıklığı yaşla birlikte artar. Alzheimer Hastalığı genellikle 60 yaşından sonra başlar. 65 yaş üstündeki erkek ve kadınlarda yaklaşık %5 oranında görülür. Görülme sıklığı 65 yaşından sonra her 5 yılda bir iki katına çıkarak 85 yaşında bu oran %35'lere ulaşır. Dünya'da yaklaşık 20-25 milyon Alzheimer hastası olduğu düşünülmektedir ve 2050 yılında Alzheimer hastalarının sayısının 4 katına çıkacağı tahmin edilmektedir.

 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,809
Beğeniler
6,481
Şehir
Seattle.
#3


Alzheimer Hastalığı yavaş başlar. En sık olarak ilk belirti, aileler tarafından yaşlanmanın sonucu olarak yorumlanabilecek bellek değişiklikleri ve hafif unutkanlıklardır. Ancak hafif unutkanlık görülen kişilerin çoğunda Alzheimer Hastalığı'nın olmadığını bilmek önemlidir. (4) Herkes zaman zaman bellek sorunları yaşayabilir; örneğin, sık görülmeyen kişilerin adlarının unutulması çok normaldir. Ama yakın tanıdıkların ya da iyi bilinen nesnelerin adlarının unutulması, aynı soruyu tekrar tekrar sormak, yakın geçmişte olan olayları unutmak yaşlanmanın normal bir parçası değildir. (2)

Alzheimer Hastalığı'nın erken evrelerinde, hastalar yakın zamandaki olayları, etkinlikleri ya da tanıdık kişilerin ya da bilinen nesnelerin adlarını hatırlamakta zorluk çekebilirler. Çok basit matematik problemlerini çözemeyebilirler. Yaşanan bu tür güçlükler sıkıntı verebilir, ancak alarm verecek kadar ciddi boyutlara ulaşmaz. (4)

 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,809
Beğeniler
6,481
Şehir
Seattle.
#4


1- Bellek kaybı:
Yakın geçmişteki bilgileri ve olayları unutmak demansın (halk arasında bunama olarak adlandırılır) en sık karşılaşılan sebebi olan Alzheimer Hastalığı'nın en önemli bulgularından birisidir. Hasta giderek daha sık unutmaya başlar ve daha sonra bunları hatırlayamaz.

2- Günlük yaşam işlevlerini yerine getirmede güçlük çekme:
Hastalar çoğunlukla günlük işlerini planlamada ve tamamlamada zorluk çekerler. Yemek pişirme, telefonla konuşma ya da giysi seçme gibi belirli basamakları olan işlerde giderek sorunlar yaşamaya başlarlar.

3- Konuşma güçlükleri:
Alzheimer hastaları kelime bulmakta zorluk çekebilirler, konuşurken takılabilirler, kelimeler yerine tanımlar kullanabilirler, örneğin diş fırçasının adını hatırlayamayıp, yerine "ağzım için kullandığım şu şey" diyebilirler. Bunun sonucunda söylediklerini ya da yazdıklarını anlamak güçleşir.

4- Zamanı ve mekanları karıştırma:
Alzheimer hastaları günü, ayı, mevsimi karıştırabilir, evinin çevresi gibi bildik tanıdık yerlerde kaybolabilir, nerede olduğunu unutabilir veya orada ne işi olduğunu hatırlayamayabilirler.

5- Değerlendirme ve karar vermede güçlük çekme:
Alzheimer hastaları uygunsuz şekilde giyinebilirler, örneğin, sıcak bir havada kat kat elbise giyme ya da soğukta ince bir kıyafetle dolaşma gibi. Para kavramı, paranın alım gücü, paraları tanıma bozulabilir, gereksiz alışverişler ortaya çıkabilir.

6- Soyut düşünme becerisinde güçlük çekme:
Alzheimer hastaları karmaşık zihinsel işleri gerçekleştirirken olağandışı güçlükler yaşayabilirler.

7- Eşyaları yanlış yerlere koyma:
Alzheimer hastaları eşyaları olağan dışı yerlere koyabilir: örneğin, ütüyü buzdolabına ya da saatini şeker kavanozuna. Ayrıca, sıklıkla da eşyalarını koydukları yeri unuturlar.

8- Ruh hali ya da davranış değişiklikleri:
Alzheimer hastalarının ruh halleri, görünürde geçerli bir neden yokken ani değişimler gösterebilir, örneğin aniden ve orantısız bir şekilde sinirlenebilirler, çabuk ağlama ya da içine kapanma, hayaller ya da yanlış algılamalar görülebilir.

9- Kişilik değişiklikleri:
Hastaların kişiliklerinde çarpıcı değişiklikler ortaya çıkabilir, aşırı derecede kuşkucu, korkak ya da bir aile bireyine bağımlı hale gelebilirler.

10- Sorumluluktan kaçınma:
Alzheimer hastaları çok pasif hale gelebilir, televizyonun karşısında saatlerce oturabilir, fazla uyuyabilir ya da olağan işlerini yapmak istemez hale gelebilirler.

Bireyin kendisi ya da yakınları tarafından bu 10 belirtiden bir veya birkaçı fark edildiğinde, zaman geçirmeden bir nörolog veya psikiyatriste başvurulması, hastalığın erken tanısı açısından önemlidir.

Alzheimer Hastalığı ilerledikçe belirtiler giderek daha dikkat çekici hale gelerek tıbbi yardım istenmesine yol açacak kadar ciddi boyutlara ulaşır. Unutkanlık günlük işleri etkileyecek boyutlara ulaşır. Orta evrelerde diş fırçalama ya da saç tarama gibi basit işlerin nasıl yapıldığı unutulabilir. Hasta artık net olarak düşünemez duruma gelebilir. Yakından tanıdığı kişileri ya da yerleri tanıyamayabilir. Konuşma, anlama, okuma ve yazmada sorunlar çıkmaya başlar. Daha ileri evrelerde yoğun kaygılar ya da saldırganca davranışlar görülebilir. Hasta evden uzakta amaçsızca gezinebilir. (4) Geç evrelerde hasta yardımsız giyinemez ya da banyo yapamaz, bıçak ve çatal kullanamaz. (5) Hasta sonunda tümüyle bakıma muhtaç hale gelir. (4)

Alzheimer hastalarında davranışsal bulgular ve belirtiler de görülür. Alzheimer hastalığında depresyon sıktır. Çeşitli çalışmalarda Alzheimer hastalarının %25-85'inde depresyon belirtileri geliştiği bildirilmiştir. Alzheimer hastalarının %10-30'unda hezeyanlar (sanrı) ortaya çıkar. Hasta birşeylerinin çalındığına ya da belirli bir kişinin kendisine karşı düşmanlık beslediğine inanabilir. Bu kişi yakın bir akraba ya da bakıcıysa, hastanın bakımında ciddi sorunlar çıkabilir. Halüsinasyonlar (olmayan şeyleri görme ya da duyma) da sık görülen belirtilerdendir. (5)

Hasta yakınları bazen aile yakınlarından birinin (örneğin eşinin) yerine başka birinin geçtiği düşüncesine kapılabilirler. (5)

 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,809
Beğeniler
6,481
Şehir
Seattle.
#5


Alzheimer Hastalığı'nın erken ve doğru tanısı hastaya ve ailesine geleceği planlamak konusunda yardımcı olur. Böylece, hastanın verilecek kararlarla ilgili sürece katılması mümkün olur. Ayrıca erken tanı, hastalığın belirtilerinin tedavisi açısından hastaya en iyi şansı da sağlayacaktır. (4)

Günümüzde Alzheimer Hastalığının tanısının %100 kesinlikle konabilmesinin tek yolu beyin dokusunda plaklar ve nörofibriler yumakların gösterilmesidir. Ancak bu inceleme sadece otopsi sırasında yapılabilir. (4)

Bununla birlikte, bu alanda deneyimli bir doktor klinik muayene sonucunda %90 kesinlikle Alzheimer Hastalığı tanısı koyabilir. Bu hastalık için tek bir tanı testi bulunmadığı için tanıda genellikle hasta yakınlarından alınan kapsamlı bir tıbbi öykünün (unutkanlık ve diğer zihinsel değişikliklerin ne zaman, ne şekilde ortaya çıktığı, nasıl ilerlediği gibi bilgiler) yanı sıra belleği ve diğer zihinsel işlevleri değerlerdirmeye yönelik testler kullanılır. (1)

Genel olarak doktorların tanı için kullandığı yöntemler arasında şunlar yer almaktadır: (4)

• Bireyin daha önceki genel sağlığına, zihinsel ve işlevsel kapasitesine, kişilik yapısına, bunların ne zaman ve nasıl değişmeye başladığına, şu anki belirti ve işlev bozukluklarına, günlük yaşam işlevlerini yapıp yapamadığına ilişkin sorular

• Bellek, problem çözme, dikkat, sayı sayma ve dil ile ilgili zihinsel testler

• Kan, idrar ya da beyin-omurilik sıvısı testleri gibi tıbbi testler

• Beyin görüntüleme yöntemleri

Kimi zaman Alzheimer Hastalığı ile benzer hastalıkların ayırt edilmesi zor olabilir. Alzheimer Hastalığı demansın başlıca nedenidir. Ancak bunun yanında bunamaya başka birçok hastalık sebep olabilir: beyin damar tıkanmalarına bağlı olarak beyindeki sinir hücrelerine giden kan akımındaki azalmaya bağlı vasküler demans, Alzheimer Hastalığı ve vasküler demansın birlikte görüldüğü mikst demans ve seçici beyin hücresi ölümüne sebep olan frontotemporal demans, Lewy cisimcikli demans ve Parkinson Hastalığı demansı gibi. Depresyon, ilaç yan etkileri, bazı tiroid hastalıkları, aşırı alkol kullanımı ve beslenme dengesizlikleri de bellek ya da diğer zihinsel işlevlerde bozukluğa yol açabilen diğer durumlardır. (1)

 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,809
Beğeniler
6,481
Şehir
Seattle.
#6

Günümüzde Alzheimer Hastalığı'nı tümüyle ortadan kaldıran bir tedavi bulunmamaktadır. Tedavi esas olarak ilaç kullanımı ve hasta bakımından oluşmaktadır. Şu anda Alzheimer Hastalığı'nda kullanılan ilaçlar hastalığın ilerleme hızını kısmen yavaşlatabilmekte ve hastalığın bir kısım belirtilerini geçici bir süre de olsa azaltabilmektedir. Ayrıca, uykusuzluk, amaçsız gezinme, anksiyete, ajitasyon, hayaller, halüsinasyon ve depresyon gibi Alzheimer Hastalığı'na sık olarak eşlik eden davranışsal belirtileri iyileştirmeye yönelik ilaçlar da kullanılmaktadır. (2)

Alzheimer hastalarındaki belirtilerin tedavi edilmesi çoğunlukla hastanın daha rahat bir yaşam sürmesine ve hasta yakınlarının hastanın bakımını daha kolay sürdürmelerine olanak vermektedir. (4)

Tedavinin en önemli parçalarından birisi Alzheimer tanısı konduğunda hastaların ve ailelerinin durumla baş etmelerine yardımcı olacak destekleyici önlemlerdir. Bu yaklaşım, hastalar ve yakınlarının hastalık, bakım ve tedavi seçenekleri konusunda bilgi edinmesini, hastaya nasıl davranılması gerektiğini öğreterek ailenin yaşam kalitesini olabilecek en üst düzeyde tutmaya yöneliktir. (1)

Alzheimer Hastalığı'nı önlemeye, seyrini yavaşlatmaya ya da belirtileri azaltmaya yönelik ilaçların bulunması konusundaki bilimsel çalışmalar yoğun biçimde devam etmektedir. (4)

 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,809
Beğeniler
6,481
Şehir
Seattle.
#7

Alzheimer hastalarının %70'inden fazlası evde yaşamaktadır ve bakımları aile ya da arkadaşlar tarafından üstlenilmektedir. (1) Alzheimer Hastalığı'nın sağlık sistemleri, aileler ve sosyal hizmetler üzerinde yarattığı yük oldukça büyüktür. (6)

Alzheimer hastalarının, işlevsel bozukluklar nedeniyle bağımsızlıklarını kaybetmesi nedeniyle, hasta yakınlarının, hastanın günlük bakımına giderek daha fazla zaman ayırmaları gerekir. Bu durum hastaya bakan yakınları üzerinde önemli bir yük oluşturur ve hasta yakınlarının sosyal yaşamının giderek azalmasına neden olur. Hastalık ilerledikçe, tam gün hasta bakımı için işlerinden ayrılmaları da gerekebilir. Bunun sonucunda maddi zorluklar, depresyon ve anksiyete gibi çeşitli duygusal sorunlar da ortaya çıkabilir. (7) Ayrıca, hastanın bakımını yürüten aile bireylerinin fiziksel sağlık durumlarında da bozulma görülebilir. (8)

Alzheimer Hastalığı toplum üzerinde de önemli bir yük oluşturur. Hastalığın maliyeti çok yüksektir. Alzheimer Birliği ve Ulusal Yaşlanma Enstitüsü ABD'de bu hastalığın yıllık doğrudan ve dolaylı maliyetinin en az 100 milyar USD olduğunu bildirmiştir.(1)


 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,809
Beğeniler
6,481
Şehir
Seattle.
#8


Hastalığı tümüyle ortadan kaldıran bir tedavi ortaya çıkana kadar Alzheimer hastalarının bakım gereksinimleri devam edecektir. Mevcut verilere göre, yaklaşık her 10 aileden birinin Alzheimer hastası olan bir akrabası bulunmaktadır. Büyük çoğunluğu evde yaşayan Alzheimer hastalarının bakımı genellikle tam gün ya da kısmi olarak aile üyeleri tarafından yapılmaktadır. (2)

Hasta bakımı birçok zorluğu birlikte getirir. On yıldan uzun sürebilen yavaş ve önceden kestirilemeyen kötüleşme hızı hasta yakınının sabırlı, anlayışlı, sevecen ve çoğunlukla da yaratıcı olmasını gerektirir. Bakımın en önemli yönlerinden biri Alzheimer hastasının halen hoşlanmakta olduğu şeylere odaklanmaktır. Yeti kayıpları ve davranış problemlerinin etkilerini azaltmaya yönelik yolların öğrenilmesi hastalığın güçlükler yaratan bazı yönlerinden kaçınılmasına yardımcı olabilir. (2)

Alzheimer hastaları arasında belirtiler ve hastalığın ilerleme hızı farklılık gösterir. Bu nedenle, bakım teknikleri her hastanın durumuna göre uyarlanmalıdır. Hasta bakımı konusunda, uyarlanabilecek bazı ipuçları şunlardır: (4)

• Hatırlatıcı araçların kullanılması:
Hatırlatıcı araçların kullanılması hastanın bağımsızlığını sürdürmesine yardımcı olabilir. Günlük etkinliklerin, aranabilecek telefon numaralarının ve bir fincan çay yapmak ya da telefon etmek gibi basit işlerin nasıl yapılabileceğine ilişkin talimatların yazıldığı bir liste hazırlanabilir.

• Düzen kurulması:
Huzurlu ve istikrarlı bir ev ortamının oluşturulması davranışsal sorunları azaltır. Yeni durumlar, gürültü, kalabalık, hatırlamaya zorlanmak ya da zor bir işin yapılmasının istenmesi hastada huzursuzluk yaratabilir. Hastanın huzursuzluğu arttıkça, açıkça düşünebilme yetisi de bozulacaktır.

• Ev dışında amaçsızca gezinmenin izlenmesi:
Amaçsızca gezinme sık karşılaşılan bir sorundur. Telefon numarasının da yer aldığı "Evi Ara" yazan bir cep kartı yararlı olabilir. "Hafıza Bozukluğu", telefon numarası ve hasta ismi yazan bir bileklik takılması da iyi bir yaklaşım olabilir. Bazı uzmanlar hastanın, bakımı üstlenen kişiler tarafından uzun günlük yürüyüşlere çıkarılmasının amaçsızca gezinmeyi azalttığına inanmaktadır.

• Gece yatma düzeni oluşturulması:
Davranışlar genellikle geceleri kötüleşir. Sakinleştirici ve televizyon, bulaşık ve konuşma gürültülerinden uzak bir yatma düzeni oluşturulması önemlidir. Yön bulma bozukluklarını önlemek için gece lambası yakılması yararlıdır. Gün içinde kafein alımının sınırlanması, şekerlemelerin azaltılması ve egzersiz yapılması gece ortaya çıkan huzursuzlukları azaltabilir.

• İletişimin geliştirilmesi:
Alzheimer hastasıyla konuşurken görebileceği bir yerde durmak ve dikkatini çekmek için koluna ya da omuzuna dokunmak yararlı olacaktır. Hastayla basit cümleler kullanarak yavaş bir tempoda konuşulmalıdır ve hasta yanıt vermeye zorlanmamalıdır. Bir seferde tek bir şey söylenmelidir. Bir şey söylerken jestler ve nesneleri göstermek gibi ipuçları kullanılmalıdır. Sorular sormaktan ve zor seçimler yapmaya zorlamaktan kaçınılmalıdır.

• Güvenli bir ortam yaratılması:
Ev ortamı güvenli ve bildik bir hale getirilmelidir. Düzensizlikten kaçınmak ve düşmeleri önlemek için, mobilyalar hep aynı yerde tutulmalıdır. İlaçlar, alkollü içecekler, silahlar, zehirli maddeler, tehlikeli araçların durduğu dolaplar kilitli tutulmalıdır. Elektrik çarpmasını önlemek için elektrikli aletler banyoda tutulmamalı, yanıkları engellemek için su ısıtıcıları 50 °C'nin üzerine çıkarılmamalı ve düşmeleri önlemek için pencerelere parmaklık taktırılmalıdır.

• Egzersize teşvik edilmesi:
Alzheimer hastalarında egzersiz birçok yarar sağlar. Egzersiz, olağan yararlarının yanı sıra hasta ve hasta yakınını bir araya getirmek açısından da çok önemlidir. Egzersizin başlıca yararları arasında kas gücünün artırılması ve kalp-damar sağlığı yer almaktadır. Ayrıca, depresyon belirtilerinin azaltılması, hareket becerilerinin korunması ve sakinleştirici bir etki yaratması açısından da yararlı olabilir. Bunun ötesinde, egzersiz gücün, esnekliğin ve dengenin korunmasını sağlayarak düşmeye bağlı ciddi yaralanmaların azaltılmasına da yardımcı olabilir. 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,809
Beğeniler
6,481
Şehir
Seattle.
#9Alzheimer Derneği ve Alzheimer Vakfı, Alzheimer Hastalığı bilincinin geliştirilmesi, hastalığın toplumda tanınmasının sağlanması, hastaların ve yakınlarının desteklenmesi, kendi kendilerine yardım için zemin hazırlanması, daha iyi bilgilenme ve bakım sağlanması, bu konudaki bilimsel çalışmaların arttırılması ve desteklenmesi amacıyla kurulmuştur. Kurucular arasında Alzheimer Hastalığı ve diğer demans hastalıklarıyla ilgilenen sağlık personeli, hastalar, hasta yakınları ve gönüllüler yer almıştır.

Dernek ve Vakıf, toplumumuzda hastalığın daha iyi tanınması, önemsenmesi ve mücadelesinde daha bilgili olunması için büyük çabalar göstermektedir. Özellikle hasta yakınları ile sürekli ilişki içinde olarak sorunlarının paylaşılması ve ülkemiz koşullarına en uygun çözümlerin yaratılması hedeflenmekte, bu hedefler çerçevesinde çeşitli etkinlikler yürütülmektedir. Alzheimer Derneği yurt çapına yayılan Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana ve Mersin ve kurulmakta olan Samsun şubeleriyle hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Alzheimer Derneği'nin kurucusu olduğu Alzheimer Vakfı'na bağlı olan Alzheimer Vakfı Huzurevi 2002'de yatılı bakımevi olarak İstanbul Altunizade'de hizmete girmiştir. 20 yatak kapasiteli olan Bakımevi'nde hastalara yönelik spor, müzik, resim, el becerileri ve takı çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Ankara ve Eskişehir şubelerinini öncülüklerinde Gündüz Bakımevi hizmeti verilmektedir.

Alzheimer Vakfı ve Derneği hasta yakınlarının yükünü paylaşabilmek amacıyla destek grupları oluşturmuştur. Destek grupları uzman psikologların katılımıyla desteklenen haftada bir gün yaklaşık bir buçuk saat süren hasta yakını paylaşım toplantıları şeklinde organize edilmiştir.

Her yıl 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü çerçevesinde hastalığın toplumda tanınmasının sağlanması amacıyla birkaç haftalık bir döneme yayılarak birçok faaliyet yapılmaktadır. Ayrıca, toplumu bilgilendirmek amacıyla Alzheimer Hastalığı konusundaki önemli bilgileri içeren broşürler, kitaplar hazırlanmakta ve dağıtılmaktadır. Alzheimer Derneği ve Alzheimer Vakfı'nın etkinlikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.alz.org.tr adresine başvurulabilir. Bunun yanında 24 saat boyunca hizmet veren Alzheimer Bilgi Hattı'nda (0800 211 80 24) Alzheimer Hastalığı'na ilişkin ayrıntılı bilgiler de verilmektedir.

 

Benzer konular

Top