Amerika Tarihi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1

Amerika Tarihi

Krisof Kolomb 12 Ekim 1492 yılında Amerika'ıy keşfettikten sonra Avrupa'dan buraya göçler başladı. İspanyol ve Brezilyalılar, kıtanın daha güney bölgesine, ingliz, Fransız ve dier Avrupalı milletler ise kuzel bölgesine gittiler. Kızılderili olarak anılan Amerika yerlileri, vaktiyle yüksek medeniyet kurmuş bir millett. Fakat ateşli silahları tanımadıkları için Avrupalılara karşı koyamadılar.

Geniş kıta içinde dağılarak, hakimiyeti tamamen yeni gelenelere kaptırdılar. İngilizler, ilk defa 1607'de Virginina'da Jamestown'a yerleştiler. Güneyde Brezilya ve isyanya hakimiyet sınırlarını genişlettirken, kuzeyde de küçük, ama gittikçi büyüyen kolonilr kuruldu. İngiliz kültür ve geleneğini temel alan bu koloniler, İngiltere'nin denetiminde onun sömürgesi durumnda idiler.

1774 yılında koloniler, durumlarını görüşmek için Philadalphia'da ilk parlamentolarını topladılar. Bundan sonrü İngiltere aleyhinde ve bağımsızlık lehinde çalışmalar yoğunlaştı. 19 Nisan 1775'te Amerikan Bağımsızlık savaşının ilk kurşunları Massachusetts'in Lexington şehrinde atıldı. 4 Temmuz 1776'da 13 Amerikan kolonisi bir istiklal beyannamesi yayınladılar. 17 Ekim 1781'de İngiliz ordusu kolonilere yenildi ve teslim oldu. 1787'de yeni Anayasa kaleme alınarak kabul edildi ve 1789'da George Washington ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Böylece kurulan Amerika Birleşik Devleti, teşkilatını güçlendirmeye,göçler dolayısıyal nüfusunu artırmaya devam etti. 1860'da Abraham Lincoln, Amerika'nın onaltıncı Cumhurbaşkanı oldu. Köleliği kaldıracağnı duyurduğu için bazı koloniler birlikten ayrıldılar ve iç savaş başladı. 1863'te kölelik kaldırıldı. 1865'te güneyliler mağlup oldular ve içi savaş sona erdi.

1867'de ABD Alaska'yı Rusya'dan satın aldı. İspanya 1898'de Guam, Porto Riko ve Filipinleri 20 milyon dolar karşılığında Amerika'ya devretti. ABD 1917'de l. Dünya Savaşına katıldı. 1941'de Japonlar Hawai'deki Pearl Harbour üssüne saldırınca ikinci Dünya Savaşına da katılda ve müttefiklerin zafer kazamasında en büyük etken oldu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "Batı" ve "Doğa" bloklar olarak ikiye ayırlan dünyada, Batı blokunun başı oldu.

Ekonomik güç bakımandan dünyanın birinci devleti olan Amerika Birleşik Devletleri, teknolojide dev adımlarla ilerdi. 1969'de Apollo-ll füzesi ile içinde insan bulanan ilk uzay aracını Ay'a indirdi. İki Amerikan astronotonun Ay'da yaptıkları yürüşü, taş ve toprak örnekelri toplamaları, Dünya'ya televizyon ile naklen iletildi. Amerika bundan sonra beş defa daha Ay'a insan indirdi. Amerika Birleşik Devletleri, bugün her bakımdan dünyanın en güçlü devletidir.

Amerika'nın Günah Çehresi
ABD 1808, 1853 ve 1867’de olmak üzere üç defa toprak satın aldı.Napolyon Louisiana’yı 15 milyon dolara ABD başkanı Jeferson’a sattı. Meksika sınırındaki topraklar da Fransa’dan 10 milyon dolara satın aldı. 1867’de Rus Çar’ı ll. Aleksanr, Alaska’yı 7.200.000 dolara sattı.

Altına Hucum: 1848’de Kaliforniya’da altına hucum başladı. 1849 yılına kadar sürdü.

Kuzey – Güney Savaşı: Amerika’da 12 Nisan 1861’den 26 Mayıs 1865’e kadar devam eden iç savaşlara “Kuzey-Güney”yada iç savaş denir. Bu savaşlarda 500.000 kişi öldü. Kölelik kaldırıldı.

ABD BAĞIMSIZLIK SAVAŞI
YEDİYIL SAVAŞLARI (1756-1763)

Prusya’nın; Fransa, Rusya ve Avusturya ile yaptığı savaştır. İngiltere’de Prusya’nın yanında katıldı. Savaşın sonucunda yapılan antlaşma ile Fransa; Amerika ve Hindistan’da ki sömürgelerini
İngiltere’ye bıraktı. Bu olay, Fransa’da ihtilal olmasına neden oldu. Prusya ise; Avrupa’nın en güçlü kara devleti haline geldi.

ABD’NİN KURULMASI (1787)
Amerika, İngiltere’nin sömürgesi altındaydı. 13 Koloni halinde bulunmuştu. İngiltere, yediyıl savaşları sonucunda bozulan maliyesini düzeltmek için sömürgelerine yeni vergiler yükledi. Bunun üzerine 1774 yılında Amerika özgürlükçüleri Boston limanında bir İngiliz gemisini ele geçirerek, çaylarını denize döktüler. Böylece bağımsızlık savaşı başlamış oldu.

1774’de l. Filedelfiya kongresinde Virjinya eyaleti bağımsız-ığını ilan etti.
Onu diğer eyaleter izledi.
4 Temmuz 1776’da ll. Filedelfiya kongresinde İnsan Hakları Bildirgesi yayınlandı.
İngiltere ile Amerak arasıdaki savaş 8 yıl sürdü.
Fransa ve İspanya kaybettikleri yerleri geri almak için Amerikalılar’ı desteklediler.
Amerikan ordusu İngilizleri Saratoğa ve York Town savaşlarında yendi.
1783 yılında İngiltere ile Amerika arasıda Versay antlaşması yapıldı.

Sonuçları:
Ø Ameraki, İngiltere ile yaptığı Versay antlaşmasi ele bağımsız-lığını elde etti.
Ø Fransa, Yediyıl savaşlarında İngiltere’ye kaptırdığı Antil adaları ve Senegal’i geri aldı.
Ø Almanya, l. Dünya savaşında İtilaf devletleriyle aynı isimle bir antlaşma yaptı.
Ø 1787 yılında George Washington’un başkanlığında ABD kuruldu.
Ø Fransız ihtilali’nin yapılmasına neden oldu.
Ø Sömürgeciliğe karşı verilmiş olan ilk bağımsızlık hareketidir.
Ø İnsan Hakları Bildirgesi ile Frasız ihtilaline esin kaynağı oldu.
Ø ABD, Avrupa’da bir denge unsuru oldu.VİRGİNİA İNSAN HAKLARI BİLDİRİSİ

12 Haziran 1776

İşbu bildiri, Virginia halkının eksiksiz ve özgürce bir araya gelen temsilcileri tarafından ilan edilen bir haklar bildirisidir. Bu haklar, Virginia halkı ve Virginia halkının gelecek nesilleri için, yönetimlerinin temeli ve hukuki dayanağı olacaktır.

Madde 1
Tüm insanlar doğuştan eşit derecede özgür ve bağımsızdırlar. Doğar doğmaz edindikleri belli bazı hakları vardır; siyasal bir topluluk kurdukları zaman, hiçbir antlaşmayla gelecek nesilleri bu haklardan yoksun bırakamaz, onları bu haklardan vazgeçmeleri için zorlayamazlar; yaşama ve özgürlük haklarıyla, mülk edinme ve sahip olma, mutluluk ve güvenlik arama ve kazanma olanağı da bunların arasındadır.

Madde 2
Tüm güç halkta toplanır ve halktan gelir; yetkili kişiler halkın vekilleridirler; halk için çalışırlar; halka karşı her zaman sorumludurlar.

Madde 3
Yönetim; halkın, ulusun ya da kamuoyunun ortak yararı, savunması ve güvenliği için kurulmuştur, bu amaçla kurulmalıdır; çeşitli yönetimler ve yönetim biçimleri içinde en iyisi, en fazla mutluluğu ve güvenliği sağlayabilen ve iktidarın kötüye kullanılması tehlikesine karşı en etkin önlemleri alabilen yönetimdir; herhangi bir yönetim bu göreve layık olmadığını gösterir ya da bu görevi hiçe sayarsa, toplumun çoğunluğunun, kamu yararına en uygun gördükleri bir biçimde, bu yönetimde ıslahata gitmek, yapısını değiştirmek ya da yönetimi ilga etmek hakkı doğar; bu hak vazgeçilmez, devredilemez ve iptal edilemez bir haktır.

Madde 4
Herkese açık kamu görevinde bulunan, hiçbir kişi ya da kişiler topluluğu, kamu yararına ters düşecek, özel ve ayrı kazançlar ya da ayrıcalıklar sağlayamaz; bu görevler devredilemeyecekleri gibi, memurların, milletvekillerinin ve yargıçların makamları da babadan oğula geçmemelidir.

Madde 5
Devletin yasama ve yürütme güçleri, yargılama gücünden ayrı ve bağımsız olmalıdır; bu ilk iki gücün üyeleri, halkın sıkıntılarını hissedebilmeli, bu sıkıntılara ortak olabilmeli ve belli aralıklarla, kendi seçim bölgelerine, özel yaşamlarına geri dönmelidirler ki, iktidarsızlık çekmesinler; kadrolardaki açıklar, önceden kararlaştırılan sürekli ve düzenli seçimlerle doldurulmalıdır; bu seçimlerde eski görevlilerin tamamı ya da bir kısmı, yasaya uygunluğuna bakılarak yeniden seçilebilir.

Madde 6
Meclislerde halkın temsilcisi olarak çalışılacak kişilerin seçimi serbesttir; topluma bağlılık ve sürekli genel ilgi beslediğine dairyeterli delili alan herkesin oy hakkı vardır; kamu yararı için, kendinin ya da seçtiği temsilcilerin rızası olmadan, kimse ne vergi ödemeye zorlanabilir, ne de mülkü elinden alınabilir; aynı biçimde kimse, kamu yararını gözönünde bulundurarak kabul etmediği yasalara uymakla yükümlü değildir.

Madde 7
Herhangi bir yetkinin, herhangi bir makam tarafından kullanılması, yasaların icrası ya da sürüncemede bırakılmaları, halk temsilcilerinin onayı olmadıkça, halkın haklarına bir tecavüzdür; bu yüzden asla yapılmamalıdır.

Madde 8
Tüm ciddi yolsuzluk ve cürüm hallerinde, herkes kendisi hakkında yapılan suçlamanın gerekçesini ve niteliğini sormak, suçlamayı yapanlarla, tanıklarla yüzleşmek, kendi lehine olan delilleri göstermek, kendi çevresinden seçilmiş oybirliğiyle karar vermedikçe suçlu sayılmayacağı, tarafsız bir jüri önünde, hızla yargılanmak hakkına sahiptir. Hiç kimse kendi aleyhine delil göstermeye zorlanamaz. Ülkenin bu konuda bir yasası ya da kendisine eşit kişilerin bir kararı olmadıkça kimsenin özgürlüğü elinden alınamaz.

Madde 9
Hiç kimseden aşırı kefalet akçesi istenemez; yüksek para cezaları ya da zulüm sayılabilecek, olağandışı cezalar verilemez.

Madde 10
Bir memura ya da özel görevliye, işlenen suç hakkında açık bir delil olmadan kuşkulu yerleri araması ya da tarif edilmemiş, suçu açıkça anlatılıp, delilleri gösterilmemiş kişi ya da kişileri yakalaması için verilen arama ve tutuklama müzekkereleri haksız ve despotiktir; bu tür müzekkerelerin verilmemesi gerekir.

Madde 11
Mülkiyetle ilgili ya da kişiler arasındaki özel davalarda, eski, jüriyle yargılama yöntemine dokunulmamalı ve bu yöntem diğer yargılama yöntemlerine yeğlenmelidir.

Madde 12
Özgürlüğün en güçlü kalelerinden birisi de basın özgürlüğüdür; despotik yönetimler dışında, asla sınırlandırılamaz.

Madde 13
Vatandaşlar arasından seçilen, silah eğitimi görmüş kişilerden kurulu, düzenli bir milis gücü özgür bir ülkenin en uygun, en doğal ve en emin güvenlik aracıdır; barış zamanında sürekli ordular bulundurmak, ülkenin iç özgürlüğü için tehlikeli sayılmalı ve bundan kaçınılmalıdır; ordu her durumda, sivil gücün emri altında bulunmalı ve sivil güç tarafından yönetilmelidir.

Madde 14
Halkın bölünmez bir yönetim kurmaya hakkı vardır, bu yüzden bu sınırlar içinde Virginia yönetiminden ayrı, bağımsız bir yönetim kurulamaz ya da oluşturulamaz.

Madde 15
Ancak adalete, ılımlılığa, tutumluluğa, alçakgönüllülüğe ve erdeme sıkı sıkıya bağlı kalarak, her fırsatta temel ilkeleri anarak, bir halk özgür bir yönetime ve özgürlüğün nimetlerine sahip olabilir.

Madde 16
Yaradan’a borçlu olduğumuz görevimiz, dinimiz ve bunu yerine getirme tarzımız, şiddet ve baskıyla değil, ancak irade ve inançla belirlenebilir; bu yüzden herkes, dininin gereklerini, vicdanının buyruklarına göre yerine getirmek hakkına sahiptir; birbirine karşı, Hıristiyan sabrını, sevgisini ve merhametini göstermek herkesin görevidir.Amerikan Kıtasına İnsanlar ne zaman Geldi?

Amerika kıtasının ilk insanları, M.Ö. 28.000-23.000 yılları arasında Asya’dan gelmişleri. O çağda, iki kıta bugünkü Bering Boğazı’nın olduğu yerden birbiriyle birmeşiyordu. Asya’dan Amerikaya göç çok uzun zamanda oldu.

İNKALAR
İknaların ataları taş devrinden beri Peru ormanlarında yaşıyorlardı. 13. yüzyılda, imparatorluğun gelecekteki başkenti Cuzco gelişmeye başladı. İknalar hala bir dağ aşireti idiler ama askeri teşkilatlarının mükemmel oluşu daha gelişmiş toplumları idareleri altına almalarını sağladı. İnka uygarlığı 1438 yılında kuruldu. Fakat yüz sene sonra İspanyolların gelmesiyle yıkıldı.

MAYALALAR
Maya medeniyeti, MÖ: 1500 yılından itibaren gelişmeye başladı vebugünkü Beliza, Guatemala ve Güneydoğu meksika’nın olduğu bölgelerdekuruldu.

9.yüzyıldan itibaren Mayalar büyük şehirleri yavaş yavaş terk etmeye başladılar. Bunun sebebi tam olarak bilinmiyor. Daha sonra ortaMeksika’da “ltza”lar denilen bir grup “Toltek” uygarlığını kurdular. Tolketler uygarlığı Maya uygarlığının bir rönesansı, yani yeniden doğuşu sayılır. Bu uygarlığın merkezi Yucatan yarımadasıdır. MS.9. yüzyıldan, bölgeye İspanyolların geliş tarihi olan 1519’a kadar devam eden bu uygarlığa, kalisk dönem sonrası deniyor...
 
Top