AML’nin nedeni nedir?

arz-ı hal

şşşşştttttttt
Özel üye
Katılım
29 Ksm 2011
Mesajlar
11,740
Beğeniler
559
Şehir
Beşitaş'ın tam ortası
#1
Kesin bir nedeni bilinmemekle beraber muhtemel nedenleri şunlardır:
1-Yüksek doz radyasyona maruz kalma; Özellikle 2.dünya savaşında Japonya’ya atom bombası atıldıktan sonra bu bölgede yaşayanlarda lösemi görülme oranı artmıştır.
2-Bazı kimyasal maddeler; Özellikle benzen gibi kimyasal maddelere maruz kalanlarda ve sigara kullananlarda lösemi sıklığı artar.
3-Bazı hastalıklar; Down sendromu, Fanconi anemisi gibi kalıtsal hastalıklar ile myelodisplastik sendrom gibi edinsel hastalıklarda lösemi sıklığı artar.
4-Bazı kemoteropati ilaçları; Lenfoma, yumurtalık kanseri, meme kanseri gibi hastaların tedavisinde kullanılan bazı kemoteropati ilaçları lösemi görülme sıklığını artırır.

AML’nin alt grupları nelerdir?
-Kromozom bozukluğu olan grup t (8:21),t (15:17),inv16
-Birden fazla seride displazi olan grup
-Kemoteropatik ilaç kullanımı sonrası gelişen grup
-Sınıflandırılamayan grup (M0,M1,M2,M4,M5,M6,M7 )

Alt grup tayininin önemi nedir?
Alt grup tayini hastaya uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde önemli faktörlerden biridir. Kromozom bozukluğu olan grupta, hastaların önemli bir kısmında sadece kemoterapi ile şifa sağlanır. Bu grupta kemik iliği nakli ilk seçenek değildir. Kemoterapi sonrası veya birden fazla seride displazi olan grupta ise sadece kemoterapi yeterli olamamaktadır. Bu hastaların uygun vericileri var ise kemik iliği nakli yapılmalıdır.

Tedavi seçenekleri nelerdir?
Hasta kişiye uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde blastik hücrelerin genetik yapısı önemlidir. Bazı genetik bozukluklar hasta lehine iken bazıları ise aleyhinedir. Diğer önemli faktör ise hastanın yaşıdır. Hastaların tedavisinde belli standart yaklaşımlar olmakla beraber tedavi kişiden kişiye değişir. Blastik hücrelerdeki kötü genetik yapı,tek kemoterapi ile remisyona girmeme, çok yüksek lökosit sayısı, ileri yaşlı hastalar yüksek riskli gruptur. Bu gruptaki hastalarda sadece kemoterapi ile şifa sağlamak çok zordur,uygun hastalarda mutlaka kemik iliği nakli yapılması gerekir. Buna karşın iyi sitogenetik bozuklukları olan hastalarda t(15:17), t(8:21), inv 16 sadece kemoterapi ile hastaların önemli bir kısmında şifa elde edilir. Bu iki grup dışındaki hastalara standart riskli hastalar denir. Bu grup hastalarda son birkaç yıl içinde FLT3 ,Nucleophosmin,CEBPA gibi genetik anormalliklerin hastaların tedaviye yanıtı ve şifa elde edilip edilemeyeceğini göstermesi açısından çok önemli olduğu anlaşılmıştır. FLT3 + olan hastalarda kemoterapiye yanıt iyi olmadığından remisyon sonrası kemik iliği nakli yapılması gerekir. Ancak CEPBA ,nucleophosmin + olan ve FLT3 - olan hastalarda ise sadece kemoterapi yeterli olmaktadır.
 
Top