1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

Anayasa Hukuku Deneme Sınavı ( Soru - Cevap )

Konusu 'Öğrenci Salonu' forumundadır ve wien06 tarafından 16 Aralık 2010 başlatılmıştır.

 1. wien06

  wien06 V.I.P V.I.P

  Katılım:
  30 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  6.048
  Beğenileri:
  152
  Ödül Puanları:
  4.480
  Meslek:
  Serbest
  Yer:
  Viyana
  Banka:
  3.071 ÇTL
  Anayasa Hukuku 3. Sınıf Deneme Sınavı

  Türkiye’e lâiklik ilkesi ilk kez aşağıdaki belgelerden hangisinde yer almıştır?
  CEVAP:1924 Anayasası

  1876 Anayasası ile kurulan parlamento aşağıdakilerden hangisidir?
  CEVAP:Meclis-i Umumi

  Devletin, sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif şekilde müdahalesini meşru ve gerekli gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
  Jandarma devlet
  CEVAP:Sosyal devlet

  Anayasacılık akımının temelinde yatan, devlet iktidarının bölüşülmesi, paylaşılması ve sınırlandırılması ilkesi, sadece yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrı organlara verilmesini değil, bazen tek bir kuvvetin çeşitli organlar arasında bölüşülmesini içerir.
  Bu duruma, 1961 Anayasasıyla getirilen hangi yenilik örnek olarak gösterilebilir?
  Temel haklar genişletilmiş ve güçlendirilmiştir.
  CEVAP:Millet Meclisinin yanısıra Cumhuriyet Senatosuna da yer verilmiştir.

  Osmanlı İmparatorluğu’nda anayasal gelişmenin ilk adımı olan ve 1808 yılında merkezi hükümetin temsilcileri ile ayan temsilcileri arasında kabul edilip imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
  CEVAP:Sened-i İttifak

  Aşağıdakilerden hangisi, 1971-1973 ara rejim döneminde, 1961 Anayasası’nda yapılan değişikliklerle yargı denetimine getirilen sınırlamalardan biri değildir?
  CEVAP:Vergi, resim ve benzeri harçların muafiyet ve istisnaları ile nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurularak, asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin denetimi Danıştay’ın görev alanından çıkarılmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın temel ilkelerinden biri değildir?
  CEVAP:Laiklik ilkesinin başlangıçtan beri yer alması

  1982 Anayasası’nın yapımı aşamasında oluşturulan Kurucu Meclis’in sivil kanadını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?
  CEVAP: Danışma meclisi

  1982 Anayasasında, siyasal tıkanıklıkları gidermeye yönelik en önemli hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
  CEVAP:Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen durumlarda TBMM seçimlerini yenileyebilmesi

  Parlamenter sistemde daha fazla işlerlik kazandırmak, gereksiz tıkanma ve bunalımları aşmak amacıyla bazı kurum ve kurulların öngörüldüğü modele ne ad verilir?
  CEVAP:Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm

  Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın getirdiği, siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıkları giderici hükümlerden biridir?
  CEVAP:Cumhurbaşkanı’nın 4. oylamada seçilemediği durumda, derhal TBMM seçimlerinin yenilenmesi

  Aşağıdakilerden hangisi, Milli Güvenlik Konseyi rejimi sırasında oluşturulan Kurucu Meclisin görevlerinden biri değildir?
  CEVAP:Oluşturulacak bir yargı komisyonu ile Devletin bağımsızlığına ve bütünlüğüne karşı işlenen suçları yargılamak Yürürlüğe girecek olan Anayasanın (1982 Anayasası) ilkelerine uygun Siyasi Partiler Kanunu hazırlamak

  Meclise gönderilecek meslek kuruluşları temsilcilerinin, meslek kuruluşlarının kendilerince belirlenmesine ne denir?
  CEVAP:Kooptasyon

  1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi parti faaliyetlerine getirilen sınırlamalardan biri değildir?
  CEVAP:Toplumun belirli kesimlerinin menfaatlerini temsil eden parti kurulamaz.

  Servet, vergi, öğrenim durumu ve cinsiyet gibi sınırlamalar olmaksızın, bütün vatandaşların oy hakkına sahip olmalarına ne ad verilir?
  CEVAP:Genel oy

  Türkiye’de oyların sayımının ve dökümünün kamuya açık olarak yapılması ilk defa kaç yılında kabul edilmiştir?
  CEVAP:1950

  Aşağıdakilerden hangisi, siyasal partilerin amaçlarına ilişkin yasaklardan biridir?
  CEVAP:Monarşik partilerin kurulamaması

  Seçmenlerin, önce “ikinci seçmen” adı verilen bir grup seçmeni seçtikleri, temsilcilerin ise daha sonra bu ikinci seçmenler tarafından seçildiği seçim sistemine ne ad verilir?
  CEVAP:İki dereceli seçim

  “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” kuralı Türk Anayasa Hukuku’nda ilk defa hangi belgede kendine yer bulmuştur?
  CEVAP:1921 Anayasası

  Kişiye devlet karşısında özerk bir alan tanıyan ve devlete o alana girmeme yükümlülüğünü yükleyen anlayışa ne ad verilir?
  CEVAP:Negatif statü hakkı

  Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında başvurulan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olması, bu aracın sınırlama amacı açısından gerekli olması ve araçla amacın ölçüsüz bir oran içinde bulunmaması şeklinde tanımlanan ilkeye ne ad verilir?
  CEVAP:Ölçülülük ilkesi

  Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik hukuki yöntemlerden biri değildir?
  CEVAP:Zor alım

  Aşağıdakilerden hangisi devletin olumsuz edinimini gerektiren sosyal haklardan biridir?
  CEVAP:Grev hakkı

  Devletleştirme işleminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  CEVAP:Özel teşebbüsler

  Anayasa değişiklikleri ile kanunların Anayasa uygunluğunun denetiminin kapsamı aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
  CEVAP:Şekil-esas

  Bakanlar Kuruluna “anayasa değişikliği teklif etme” yetkisi hangi anayasa ile verilmiştir?
  CEVAP:1876 Kanun-u Esasi

  1982 Anayasası’na göre Anayasa’nın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının kaçta kaçı tarafından teklif edilebilir?
  CEVAP:1/3

  Anayasa değişikliklerinde şekil bozukluğuna dayalı iptal davası, değişikliğin yayımlanmasından itibaren en fazla kaç gün içinde iptal davası açılabilir?
  CEVAP:10

  Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının özelliklerinden biri değildir?
  CEVAP:Yasama ve yürütme fonksiyonlarının tek bir organda toplanması

  1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu yürütme görevini yerine getirirken bu göreve kim katılır?
  CEVAP:Cumhurbaşkanı

  Anayasa hükümlerinin değiştirilmesinin, adi kanunların kabul veya değiştirilmesindeki usullerden daha farklı ve güçleştirici birtakım kurallara bağlanmasına ne ad verilir?
  CEVAP:Sert anayasa sistemi

  Bir ülkenin anayasasını, o anayasada belirlenmiş usullere uyarak değiştiren iktidara ne ad verilir?
  CEVAP:Tali kurucu iktidar

  Yasama organından kanun adı altında ve kanun şeklinde çıkan her işlem, içeriği ve maddi niteliği ne olursa olsun, her zaman için kanundur ve kanun gücünü taşır şeklindeki görüş, devlet fonksiyonlarının hangi bakımdan tasnifini savunmaktadır?
  CEVAP:Şekli ve organik bakımdan

  1982 Anayasası’nda yürütmenin aynı zamanda bir yetki olarak değerlendirilmesinin asıl önemi, aşağıdakilerin hangisinde kendini göstermektedir?
  CEVAP:Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde

  Devlet iktidarının çeşitli fonksiyonlarının, devletin aralarında işbirliği bulunan değişik organlarınca yerine getirilmesine ne ad verilir?
  CEVAP:Fonksiyonlar ayrılığı

  Aşağıdaki parlemanto kararlarından hangisi, Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir?
  CEVAP:Yasama dokunulmazlığının kaldırılması veya milletvekilliğinin düşmesi

  Devlet fonksiyonlarının şekli ve organik bakımdan tasnifinin savunucusu kimdir?
  CEVAP:Carre de Malberg

  Yasama meclisleri kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla aşağıdaki hukuki düzenlemelerden hangisini yapar?
  CEVAP:İçtüzük

  İçtüzük hakkında, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  CEVAP:İçtüzükler, ancak onu kabul eden parlamentonun seçim dönemi süresince geçerlidir.

  Kanun hükmünde kararname ilk defa hukukumuza hangi anayasasının uygulandığı dönemde girmiştir?
  CEVAP:1961 Anayasası

  1982 Anayasası’na göre kanun hükmünde kararnameleri denetim yetkisi aşağıdakilerden hangisindedir?
  CEVAP:Anayasa Mahkemesi

  Bir kanun hükmünde kararnamenin, hüküm yoksa ne zaman yürürlüğe girdiği kabul edilir?
  CEVAP:Yayımlandığı gün

  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  CEVAP:Yargı denetimine tabidirler.

  Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) usul ve şekilleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  CEVAP:KHK’ler kural olarak yayınlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girerler.

  Kanun Hükmünde Kararname kavramı, Türk Hukukuna ne zaman girmiştir?
  CEVAP:1961 Anayasasında 1971 yılında yapılan değişiklikle

  Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  CEVAP:Yürütme alanına giren tüm konularda çıkarılabilir.
   
Benzer Konular
 1. ZeyNoO
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  654
 2. BeReNN
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.582
 3. BeReNN
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  833
 4. Suskun
  Mesaj:
  1
  Görüntüleme:
  705
 5. Suskun
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  857
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş