Anayasamızın 1. kısmında Genel Esaslar ve Temel İlkeler

-araz-

EYVALLAH...
V.I.P
Katılım
24 Arl 2011
Mesajlar
7,659
Beğeniler
1,565
#1
Anayasamızın 1. kısmında Genel Esaslar ve Temel İlkeler şu şekilde gösterilmiştir.
Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Bu ilke, devletin demokratik yapısını belirlemektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Laik bir devlettir. Bu ilke, kişilerin dini inanç ve düşüncelerinden ötürü kınanmaması, farklı işlemlere tabi tutulmaması, kamu düzenini bozmamak şartı ile serbestçe ibadet edebilmesi, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Demokratik bir devlettir. Bu ilke ile Cumhuriyetin bütün kurumlarına, bunların işleyişine demokratik, anlayışın egemen olması gereği vurgulanmıştır. Halkın kendisini yönetecekleri, seçimle işbaşına getirmesi esastır.
Atatürk Milliyetçiğine bağlı bir devlettir. Atatürk Milliyetçiliği, ırkçı olmayan barışçı, insancıl ve Misak-ı Milli sınırları içinde kalan bir ideoloji olarak gelişmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal bir devlettir. Sosyal devlet kavramı, vatandaşların sosyal durumlarını iyileştirmeyi, vatandaşlara belirli bir yaşayış sağlamayı, onları sosyal güvenliğe kavuşturmayı kendisi için ödev bilen devlettir.
Türkiye cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti, vatandaşlarının temel hak ve ödevlerinin güvenceye bağlandığı, yasaların Anayasaya uygun olduğu ve bunun denetlendiği, herkesin tabi olduğu kuralların aynı olduğu, yönetimin hukuka uygun davrandığı devlettir.
Türkiye Devleti, ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı, biçimi kanunda belirtilmiş olan, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Türkiye Cumhuriyetinin Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Türkiye Cumhuriyetinin başkenti Ankara'dır.
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk Milleti egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır.
Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir.
Anayasanın hükümleri Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını, İdari Makamlarını kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz (Anayasa M. 117).​
 

Benzer konular

Top