Antik Mısır tapınakları

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Antik Mısır tapınakları
* Dendarah Tapınağı
* Ebu Simbel
* Edfu Tapınağı
* Karnak
* Kom Ombo Tapınağı
* Medinet Habu Tapınağı
* Philae
* Yeni Kalabsha​


* Dendarah Tapınağı


Denderah Tapınağı (Arapça: دندرة; Dendera olarak da anılır), Mısır'da Nil Nehri'nin batı yakasında aynı adla bulunan yerleşim yerindeki bir tapınaktır.

Eski Mısır tanrıçası Hathor'a yapılmıştır. Kraliçe Kleopatra, Hathor'a burada tapmıştır. Tapınakta kabartma tasvirleri vardır. Tapınağı M.S. 60 yılında Romalılar tamamlamıştır.

Dendara Tapınağı o çevrede Koptlar'ın ve Araplar'ın yaktığı ateşlere maruz kalmıştır. Ayrıca tanrı ve firavun tasvirlerine de zarar verilmiştir.

Ebu Simbel
Ebu Simbel (Arapça: أبو سنبل ya da أبو سمبل), Güney Mısır'da bulunan antik tapınak.

Ramses-II, Nubya'daki isyancıları bastırmak için yaptığı sefer sırasında bir fili takip ederek Ebu Simbele ulaşır. Ramses, buraya iki tapınak yapmaya karar verir.

Büyük tapınak dağın içi oyularak, 20 yılda yapılır. Kapısında 4 dev boy Ramses heykeli vardır. Küçük tapınak kraliçe Nefertari ve tanrıça Hathor a adanmıştır.

Ebu arapça 'baba' anlamına gelmektedir. Tapınağın girişini açıp, içindekileri götüren Giovanni Belzoni ye yol gösteren çocuğun adı ile anılır.
Yapılışı

Asvan Barajı yapımında Tapınak bulunduğu yerden şimdi olduğu yere taşınarak günümüzde adeta yeniden yapılmıştır. Tapınak'ın şu anda olduğu yere taşınması, yekpare kayaların kesilip, sonra tekrar bir araya getirilmesiyle mümkün olmuştur. Kayaların kesilmesinin heykellerin görünüşlerine zarar vermemesi için estetik cerrahlarından bilgi alınmış, yüzlerde iz kalmaması için kesilecek yerler hassasiyetle belirlenmiştir. Yapılma gerekçesi ise Ramses'in karısına duyduğu aşkın ifadesi olmasının yanı sıra, ülkesi Mısır'ın düşmanlarına (Sudan) ne kadar güçlü olduğunu göstermek istemesidir. İçersinde bulunan tapınma taşına senede bir gün, Ramses'in doğum gününde(21 haziran) günışığı doğrudan gelmekteyken, Asvan Barajı'nın yapımı sırasında şimdi olduğu yere taşınmasından sonra 20 Haziranda tapınma odasına günışığı doğrudan gelmekte. Baraj yapımı sırasında daha birçok tarihi eserin taşınması gerektiğinden, Mısır hükümeti yardım eden ülkelere eserlerin bir kısmını hediye etmişti. Bu ülkeler arasında Türkiye de vardır.
Edfu Tapınağı
Edfu Tapınağı, Nil Nehri'nin batı kanadındaki Edfu şehrinde yer alan Antik Mısır Dönemi'ne ait tapınak. Mısır Mitolojisi'ndeki şahin başlı tanrı Horus'a ithafen inşa edilmiştir. Karnak Tapınağı'ndan sonraki en büyük ve günümüze kadarki en iyi muhafaza edilmiş antik tapınaktır.

İnşaa edildiği dönemde Edfu Tapınağı'nın yanı sıra ayrıca Dendarah, Esna, Kom Ombo ve Philae gibi büyük tapınak ve mabetlerde inşaa edilmiştir. Tapınağın mimari olarak büyüklüğü ve gösterişli yapısı, o dönemde Mısır'ın içinde bulunduğu ekonomik durumu da ortaya koymaktadır.


el-Karnak
el-Karnak (Arapça: الكرنك, Antik Mısır dilinde: Ipet Sut), Mısır'daki küçük bir köyün ismidir. Luksor'un 2,5 km kuzeyinde bulunan köyü hem bilim hem de turizm açısından önemli kılan en büyük özelliği tapınak kompleksidir. Her ne kadar genelde Karnak ismiyle köy değil de tapınak kastedilse de, gerçekte tapınak köyü içinde barındırmaktadır.

Karnak aslında bitmemiş bir tapınaktı. Her firavun kendinden önceki firavunun yaptığı eklemelerden çok fazlasını yaparak büyük ve görkemli bir tapınak halini almıştır ve her firavun kendinden birşeyler katmak istemiş ve böylece Karnak'ın yapımı 2000 yıldan fazla sürmüş. Karnak Tapınağı ayrıca hem Mısır tarihi hem de mitolojisi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca Karnak Tapınağı'nda birçok firavunun izine rastlamak mümkündür. Hem de Karnak'ta arkeologlar birçok kazı yaparak bu kazılarda önemli bulgular elde etmişlerdir.

Karmak'ın süsleme sanatı kabartmadan çok kazımadır.Hipostil salonunda yaklaşık 134 sütun vardır. Karnak'ta 8000 adak taşı,450 heykel ve 10'a yakın sfenks bulunmuştur.

Dünyadaki en büyük antik dini mekân olan Karnak tapınak kompleksi büyük bir açık hava müzesidir ve büyük ihtimalle, Gize Pramitleri'nin ardından Mısır'daki en çok ziyaret edilen antik mekândır.
Kom Ombo Tapınağı

Kom Ombo Tapınağı, güney Mısır'ın Kom Ombo kasabasında, Nil ırmağı kıyısında bulunan bir Eski Mısır tapınağıdır. M.Ö. 2. yüzyılda Ptolemaios Hanedanı döneminde yapılmıştır. Tapınağın bir yanı timsah tanrı Sobek'e, öbür yanı ise şahin tanrı Haroeris'e adanmıştır. Haroeris aynı zamanda Büyük Horus olarak da bilinir. Tapınağın mimari yapısı alışılagelmişin dışındadır, çünkü tapınaktaki her şey ana eksen boyunca simetrik olarak düzenlenmiştir.

Tapınak geçen yüzyıllar boyunca özellikle Nil ırmağının taşmaları ve depremler sonucu tahribata uğramıştır. Ayrıca daha sonraki başka inşaatlarda kullanılmak üzere bu tapınağın taşlarından yararlanılmıştır. Tapınağın içindeki kabartmalardan bir bölümü burayı daha sonra kilise olarak kullanan Kıptiler tarafından silinmiştir.


Medinet Habu Tapınağı
Medinet Habu, "Ramses III'ün Cenaze Tapınağı"'na verilen genel ad. Mısır'ın Luksor kentinin Batı yakasında Medinet Habu kompleksinde yer alan önemli bir Yeni Krallık dönemi tapınağıdır. Mimari ve sanatsal öneminin yanında tapınak Ramses III zamanında Deniz Halklarının ortaya çıkışını ve yenilişini betimleyen röliyeflere de ev sahipliği yapmaktadır.

Philae

Philae, (Mısırca: Pilak) Mısır'da Nil Nehri üzerinde ada. Birinci çağlayan ve eski Assuan Barajı'nın biraz yukarısında, Mısır'ın Assuan ili sınırları içinde, Assuan kentinin 11 km güneybatısında bulunan ada, 1970'lere kadar eski bir Mısır tapınak kompleksine ev sahipliği yapmıştı. Eski Assuan Barajı'nın yapımıyla 20. yüzyılın başlarında oluşan baraj gölünün altında kalmadan önce, alüvyonla kaplı 150 m x 460 m boyutlarındaki granit ada Nil'in en taşkın olduğu dönemlerde bile su düzeyinin üstünde kalırdı. Bu da tarih boyunca üstünde birçok tapınak ve kutsal yer yapılmasına neden oldu. Bugün kullanılan ve Tapınak Adası anlamına gelen Ceziretü'l-Birba adı da buradan gelir.Kalabsha Tapınağı
Bu bölgede bulunan en önemli kalıntıdır ve bu sebeple bu alana adını vermiştir. Bu Roma dönemi tapınağı aslında Kalabsha'da yer alıyordu ancak 1970 yılında bu gün bulunduğu yere taşındı. Tapınak İmparator Augustus tarafından inşaa ettirilmiş olup, Nubiya'da yer alan en büyük müstakil tapınaktı. Tapınak yeni yerine taşınırken, kesilerek 13000 taş bloğa bölünmüş ve burada yeniden inşaa edilmiştir.
 

Benzer konular

Top