AÖF 2. Sınıf İstatistik Çıkması Muhtemel Sorular

Mc_ÖRGE

HalaMadrid
Katılım
15 Eyl 2009
Mesajlar
1,654
Beğeniler
84
Şehir
İzmir
#1
bunlar tüm konuların notları değil ama çıkacağına emin olan bir arkadaşın paylaşımları bende sizlerle paylaşmak istedim inşallah faydası olur arkadaşlar:

-Sayısal olmayan iki değişken arasındaki ilişkinin derecesi ne ile belirlenir.
A)Varyans
B)Standart Sapma
C)Ki-Kare
D)Kİ-Kare homojenlik
E)Kotenjast katsayısı
-cevap kotenjast klatsayısı her sene cıkar ezberle

-Bir işletmede kullanılan makınaların üretim miktarını arttırmak amacıyla makınalar üzerinde bır değişiklik yapılmiştır:ayapılan değişikliğin üretim miktarını arttırıp arttırmadığı sınamak istenmektedir

2-Bu sınamadaki sıfır hıpotezı nedir
A)değişiklik üretim miktarını etkiler
B)değişiklik üretim miktarını azaltır
C)değişiklik üretim miktarını etkilemez
D)değişiklik hatalı üretim miktarını etkiler
E)değişiklik hatalı ürün miktarını azaltır

-cevap sıfır hipotezi herzaman eşitlikten yanadır sıfır hipotezi sorulursa yukarda üretim m,ktarını arttırmak dediği için hıpotezde eşitlikten yana oldugu için dogru cevap c şikkı değişiklik üretim miktarını etkilemez
3-bu sınamadaki altarnatıf hıpotez nedir
A)değişkenlik üretim hızını arttırır
B)değişkenlik üretim miktarını arttırır
C)değişkenlik üretim miktarını etkilemez
D)değişkenlik üretim mikrtarını etkiler
E)değişkenlik üretim miktarını azaltır
Altarnatif hıpotezde yukarda üretim mıktarını arttırmak dediği için aynan al

4-Bir mevsimsel değişmenin maxsimum vede minimum noktaları arasındaki yükseklik farkına ne denir
A)dalga uzunlugu
B)dalga şideti
C)rassal bileşen
D)mevsimsel bileşen
E)konjiktürel bileşen
-maxsimum vede minimum noktalar derse şunu ezberle vede hemen bulursun
aynısı uzunluk yanı maxsımum-maksımum
mak-mınımum
mınumum-maxsımum şidet

maxsimum vede minimum (cevap dalga şiddeti)


5-Regresyon denklemi aşşağıdakikilerden hangısını acıklar
-Ezberle kalıplaşmiş soru gelirse cevap(x ve y değişkenleri arasındaki matamatiksel fonksiyondur)

7-Bir paranın 2 kez atılması deneyinde 2.nın yazı geldiği bılındığine gore 1.nın tura gelmesı olasılığı kactır

-bu soru hen hemen hersene sorulu bu soruyu gorursenız hıc ugrasmadan dırek1/2 işaretleyin

8-Bir iş yerinde iki tane fotokopi makınası bulunmaktadaır bir iş gununde bu fotokopi makinalarının calişmama olasılığı 0,4 tur
bir iş gununde her iki makınenın de calişmama olasılıgı nedir
-soruda iki makine diyor olasılıgıda 0.4 vermiş ayrıca de dediği cin de carpmaktır olasılıkları yanı ıkı makıne oldugu ıcın0.4*0.4=0.16 cevaptır

9-bir paranın üç kez atılması deneyınde 2.nın yazı geldıgı bılındıgıne gore 1.nın tura gelme olasılıgı nedır


cevap 7 soruyla aynı 1/2 parada daima aynıdır kac kere atarsa atsın

10-serbestlik derecesi=25örneklem hacmi nedir

hersene gelenmuhtemel sorudur ezberle cevap örneklem hacmi sorulursa sayıya bir ekle
serbestlik derecesı sorulursa sayıdan bir cıkar yanı 25+1=26

11-Bir madenı paranın 6 kez atılması deneyınde toplam sonuc sayısı nedir

-para iki yüzlü (yazı-tura) oldugu için 2 yı 6 defa carp sonuc 64

12-Gözlem sonucları maddesel bır değişkenin şiklarına gore sıralanmasıyla oluşturulan serilere ne ad verilir(hersene sorulan kesin soru)
--cevap dağilma serisi bunu ezberleyim(Gözlem sonucları maddesel bır değişkenin şiklarına gore)

13-planlana bir araştırmada tanımlanan anakütledeki bütün birimlerin karakteristik değerlerine ne ad verilir(kesin vede kesin sorulan soulardandır)
--cevap Gözlem sonucları maddesel bır değişkenin şiklarına gore parametre denir


ezberleyin ANAKÜTLE=PARAMETRE
örneklem=İSTATİTLİK

--Bir ana kütle ortalamasının 50 olup olmadığı %99 güven düzeyiyle sınanmak ıstenmektedir bu amaçla 100 birimlik bir örneklem düzenlenmiştir orneklemin ortalaması 70 standart sapması 5 olarak hesaplanmiştir
16-Sıfır hıpotezı nedır (sıfır hıpotezı herzaman eşitlikten yana oldugu için soruda ortalamasının 50 olup olmadığı dıyor o zaman
m=50 dır

- arkadaşlar pratık bır yol soruda sıfır hıpotezi sorulursa hiç ugraşmayın dırek kac olup olmadıgı dıyor onun eşitliğinı arayın yanı m=50


17 -aşagıdaki anlam duzeylerinın hangısınde 1.tip hata yapma riski en azdır
A)0.05 b)0.10 C)0.20 d)0.30 E)0.50
1.Tip hadata doğru orantı vardır
2.Tip hatada ters orantı vardır

soruda en az varsa en az=en azı bul
en cok=en cok bul soruda ena az dediği içi 0.05 dir

18_aşağıdakı anlam düzeylerınden hangısınde ı.tip hata yapma riski en coktur
A)0.99 B)0.85 C)0.50 D)0.25 E) 0.03

ne dedik en az =en az
en cok=en cok yanı 0.99

19- Kusurlu parça
0
1
2
3
4
5P(x) 0.12 0.14 0.21 0.30 0.20 0.03
Bu tabloya göre günlük kusurlu parca sayısının 3 den az olma ihtimali nedir
a)0.23 b)0.26 c)0.47 d)0.53 e)0.77

-- bu tarzda kesin soru gelecektır cok basıttır üçten az dediği icin bu tip soruda hangı sayı derse az derse o sayıda azı topla cık derse o sayıdan coku topla eşitliklere dıkkat et eşitli varsa o sayı dahıldı eşitli koksa o sayı dahıl değildir

20- Yıllar fıyat
1990 250
1991 325
1992 450
1993 325
1994 600
Verilen tabloya gore 1991 yılı zincırleme ındeksi nedir
A)130 B)160 C)184.6 D)187.5 E)195


Soruda zincirleme indeks dıyorsa yılın yıla bolumudur bu kadar sorulan yılı bır onceki yıla bolun
Yanı 1991 yılı fıyatı 325 i bır oncekı yıla yanı 1990 yılı fıyatın abolun oda 130 dur


21-hangısı yıllık zaman serısınde etkısı en cok hısedılen bılesendı
a)yanıltıcı bılesen
B)trend bılesen
C)mevsımsel bılesen
C)konjukturel bılesen
E)rassal bılesen


yıllık zaman derse bu rassal bılesendır ezberle

22-ARKADAŞLAR SUNLARI EZBERLEYİN KESİN BIRI GELECEK bunlardan birini kesin sorarlar


Kotenjast katsayısı 0<c<1
Korelasyon katsayısı -1≤r≤1
belirsizlik katsayısı 0≤r2≤1(sıfır küçük eşit rekare küçük eşir bir)

23-Tamsayım yapılamadığı durumda anakütleye ilgili bir genelleme yapmak amacıyla üzerinde ıstatıstıksel değerlerın hesaplandıgı birimlerin olusturduğu gruba ne ad verılır(CEVAP ÖRNEKLEM)

24-Hangisi zaman serisini olusturan bıleşenlerden biri değildir diye soru gelirse

hemen aklınıza su kod gelsın TRMK(yanı tırend-rassal-mevsimsel-konjüktürel)

25-hangısı sürekli rassal değiskendir
A)boy uzunlugu
B)yuz olcumu
c)cocugun agırlıgı
D)evın kapladıgı alan
E)bırey sayısı

bu tarz soruda sayılırmısın olculurmusun dıye soruya sorun muhakkak bırı farklı olacaktır dogru cevapta odur

26-ıkı değişken arasında ilişki yoks korelasyon kat sayısı nedir


cevap daıma sıfırdır


……………………………………………………..

Ana kütlenin tümüne ulaşılamadığıdurumda, ana
kütle ile ilgili bir yargıelde etmek amacıyla üzerinde
istatiksel değerlerin hesaplandığıgruba ÖRNEK adı
verilir.

Gözardıedilemeyecek kadar önemli, gözönünde
tutulmasıgereken fark anlamlıfarktır.

Bir sınavda 4 seçenekli 40 soru soruluyor.
Seçenekleri rasgele işaretleyen bir kişinin doğru
cevaplarına ait beklenen frekansı10 olur. Bir
sorunun cevabının doğru olma olasılığı1/4
olduğundan 40 x 1/4 = 10 bulunur.
Belli bir tanıma göre gerçekleşmesi umulan
frekanslara beklenen frekanslar denir.

Hilesiz bir madeni paranın 9 kez atılışında 512 farklı
sonuç elde edilir. 2N=29=512 bulunur.

Y ve T olaylarıkarşılıklıayrık olaylar olduğuna
göre, Y veya T olayının olasılığınıhesaplamak için iki
olayın olasılıklarıtoplanır.

Hilesiz bir madeni para 10 kez atıldığında 1024 farklı
sonuç elde edilir. 210=1024

"İki farklıilacın da aynıhastalığa karşıetkileri
arasında bir fark olup olmadığısınanacaktır." Bu
sınamada sıfır hipotezi: İki ilacın hastalığa karşı
etkileri arasında fark yoktur.

Sıfır hipotezi ile iki ana kütlenin aynıolduğu kabul edilir.

Doğru olan sıfır hipotezinin reddedilmesi I.tür hatadır.

Bir hipotezi 0,02 anlam düzeyinde sınarken, doğru
olan sıfır hipotezini reddederek hatalıkarar verme olasılığı 0,02 dir.

 Kilogramın kesirli değerlerini alabildiği için ağırlık
sürekli bir değişkendir.

Puanlar: 90 87 80 65 53 43 Frekanslar: 1 3 3 7 8 2 ise
puanı87 ve daha az olanların toplam frekansı23
olur. Çünkü 3+3+7+8+2=23

4 grubun gözlenen ve beklenen değerlerinin verildiği
tablonun serbestlik derecesi 3 olur. Burada 1 satır
verilmiş. kutucuk sayısı-1=4-1=3 bulunur.

Bir araştırmada erkek ve kadın sürücülerin öğrenim
düzeylerine göre (ilköğretim, lise, yüksek) gözlenen
frekansların verildiği tablonun serbestlik derecesi 2
olur. (2-1)x (3-1)=1x2=2

Gözlenen değeri 12, beklenen değeri 15 olan bir
kutucuğun ki-kare değerine katkısı0,6 dır. (12-15)x
(12-15)=9 9/15=0,6

Günler: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma
Bilet sayısı: 30, 42, 33, 43, 40, 90,72
Günler arasıfarklılığın önemini belirlemek amacıyla
yapılacak ki-kare uygunluk sınamasında Perşembe
gününe ait gözlem sayısının ki-kareye katkısıen
küçüktür. Ki-kare katkılarısırasıyla 8, 1.28 , 5.78,
0.98, 2, 32, 4.84 . Bunların en küçüğü 0.98 Buna karşı
gelen gün Perşembe.
Beklenen değer 350/7=50 dir.
30+42+33+43+40+90+72=350

 Ayakkabınumarası: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Ayakkabısayısı: 2, 5,7,12,8,3,2,1 Bu frekans
dağılımının modu 41 dir. Maksimum ayakkabısayısı
12 olduğundan buna karşıgelen ayakkabınumarası
41. En sık gözlenen değer mod olmaktadır.

Gazete: F,G,H,J,K,L,M,N Satışsayısı:
20,40,28,64,12,86,45,49
Bir bayinin gazete satışlarına ait bir günlük gözlem
değerlerinin yer aldığıbu serinin modu L dir. max 86
olduğundan buna karşıgelen L olmaktadır.

Not: 3,4,5,7,8,9 Frekans: 2,2,4,10,8,4 Bu frekans
dağılımının aritmetik ortalaması6.8 dir.
N=2+2+4+10+8+4=30
3X2+4X2+5X4+7X10+8X8+9X4=204 204/30=6.8

 Değerler: 6,8,9,12,a,15 Frekanslar: 4,5,5,7,3,1 Bu
dağılımın aritmetik ortalaması10 olduğuna göre a
sayısı14 olur. 6x4+8x5+9x5+12x7+ax3+15x1=208+3a
(208+3a)/25=10 Buradan a=42/3=14 bulunur.

2, 4, 6, 8, 10 serisinin varyansı8 dir. Farkların
karelerinin toplamının N=5 sayısına bölümü 8 olur.
40/5=8

Bir dağılımın sapma değerleri toplamıdaima sıfırdır.

Aritmetik ortalaması32, standart sapması8 olan bir
dağılımda X=22 değeri -1.25 standart değerine
dönüşür. 22-32=-10 -10/8=-1.25 z=Standart değer=
(Değer-Ortalama)/Sapma

5000 birimlik bir frekans eğrisinin altında kalan
bölgelerden birinin oranlanmışalanı0.25 tir. Bu
bölgede birim sayısı5000x0.25=1250 dir.

Normal eğri altında z=1.8 ile z=2.5 arasında kalan
alan 0.0297 dir. Kitabınızın 184.sayfasındaki
tablodan alan 0.4938-0.4641=0.0297 bulunur.

 Aritmetik ortalaması40 ton olan normal dağılımlı
bir ana kütlede, ortalamadan 3 ton uzaktaki
birimlerin z değeri z=1.25 bulunmuştur. Buna göre
bu dağılımın standart sapması2.40 bulunur. 1.25=
(43-40)/s Buradan s=3/1.25=2.4 olur
 

Benzer konular

Top