Araçlarda Merkezi Kilit Sistemi

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,293
Beğeniler
4,999
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#1
Kızılötesi uzaktan kumandalı kilitleme sisteminin başlıca parçaları
Kızıl ötesi verici
Kızıl ötesi alıcı ( modül içinde buna karşılık gelen yazlım dahildir)
Kızıl ötesi verici araç anahtarının içindedir Vericideki iki düğme (açma/kapama) sistemin kilidinin açılmasına, tek kilitlemenin ve çift kilitlemenin çalıştırılmasına olanak sağlar
Eğer, kızıl ötesi verici kızılötesi alıcıya yönlendirilir ve düğmelerden birine basılırsa, verici tarafından bir sinyal gönderilir Bu sinyal kızıl ötesi alıcı tarafından alınır ve merkezi kilitleme modülüne aktarılır Modül sinyali değerlendirir ve kilit motorları ile istenen kilit konumuna sağlar
Sistem sürekli değişen bir kızılötesi kod ile çalışır Yani sistemin her açılışı ve kapanışında yeni bir kod hesaplanır ve bir sonraki çalışmada bu yeni kod kullanılır Dolayısıyla her hangi bir an da gönderilen şifreli sinyal (kod) bir tarayıcı tarafından kopyalansa bile bunun hiçbir önemi kalmamaktadır
Her iki açma veya kapama işlemi arasında uzaktan kumanda 50 defadan fazla çalıştırılırsa, aracın kilidinin açılması için uzaktan kumanda iki kez çalıştırılmalıdır İlk kez çalıştırıldığında modül, kodu alır ancak aracın kilidini açmaz Çünkü bu kod modül tarafından hesaplanan matematiksel koda uygun değildir İkinci defa çalıştırıldığında modül, logaritmaya göre bir sonraki kodu saptar ve aracın kilidini açar
Doğru kullanıldığında, normal şartlarda verici ile alıcı arasındaki azami mesafe 5m’dir Bu sistemde de diğer kapıların kilit durumunu etkilemeden bagaj kapağını anahtar yardımı ile açmak veya kapamak mümkündür
Tek kilitlemeli merkezi kilit sisteminde;
Elektronik bir modüle gereksinim yoktur Bu tür kilitleme sisteminde, iki dört veya beş adet birbirine bağlı kilit motoru, araç türüne bağlı olarak sistemi kilitler veya kilidi açar
Ön kapı, anahtar kilit içerisinde çevrilerek mekanik olarak kilitlenir veya kilidi açılır Kilit motoru kendisine mekanik olarak bağlı olan sürgü mekanizmasının konumunu da kilit konumu ile birlikte değiştirir
Kilit motoru (tek kilitleme);
Kilit motoruna bağlı bir sürgü, kilidin kilit yuvasına geçer Bu sürgü kilit motoru mekanizmasındaki doğru akım motoruna bağlıdır Kilit motoru çalıştırıldığında, sürgü ve dolayısıyla kilit kolu hareket eder Bu işlem aracın gerekli yerlerinin kilitlenmesini veya açılmasını sağlar
Çift kilitlemeli merkezi kilit sistemi;
Elektronik kontrol üniteli sistem tarafından yönetilmekte olup, anahtar kilit mekanizmasını açacak şekilde çevrilmesinden üç saniye içinde kilitleme işlemi gerçekleştirilir Kısa bir süre sonra, merkezi kilit modülü kilit motoruna ek olarak takılmış bulunan motorları devreye sokar ve iç kapı kollarını kapı açma sisteminden ayırır
Kilit motoru (çift kilitleme);
Bu mekanizmada sürgü iki parçadan oluşur Birinci parça sadece kapı dış kolunun kumandasında, ikinci parça ise kapı iç kolu içindir ve her iki parça farklı doğru akım motorları ile kontrol edilir Bunu sebebi ise kapının içten yada dıştan (yetki dışı) açılmasını önlemektir
Sadece bagaj kapağı anahtarla, sistem devrede olsa dahi bağımsız olarak açılabilir
Kızıl ötesi kumanda kontrollü merkezi kilit sisteminin parçaları
Merkezi kilit modülü;
Dış görünüş itibariyle, araca takılan donanıma bağlı olarak parça numarası, etiket rengi, ve fiş adeti ile ayrılır Kızılötesi alıcının almış olduğu ve karesel voltaja çevirdiği sinyalleri değerlendirerek, kilit motorlarında uygun kilit konumunu saptar Yani açma/kapama durumunu, gönderdiği komutlarla belirler
Modülde bulunan otomatik test özelliği modülün elektrik giriş ve çıkış devrelerini kontrol eder bu nedenle otomatik test için özel bir test cihazına gerek yoktur
Kızılötesi verici;
Uzaktan kumanda merkezi kilit sisteminde kontak anahtarında bir kızılötesi verici bulunmaktadır
Merkezi kilit, anahtar yuvasındaki iki buton ile kilitlenebilir, tek veya çift kilitleme sistemi devreye sokulabilir
“Açma” düğmesine basılarak sistemin kilidi açılır,
“Kapama” düğmesine basılarak sistem tek kilitleme yapar,
“Kapama” düğmesine iki kez basılırsa sistem çift kilitleme yapar
Kızılötesi verici, kendi sistem fonksiyonları dışında, hırsızlık önleme sistemi için de uzaktan kumanda görevi görmektedir Ayrıca, henüz kullanılmadan önce, aşağıda belirtildiği gibi merkezi kilit sistemi ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir
Kontak anahtarının I konumuna alınır, yaklaşık 10sn sonra işlev göstergesi 5sn kadar yanmaya başlar İşlev göstergesi yanarken kontak anahtarı “0” konumuna getirilir
Bu durumda merkezi kilit modülü yaklaşık 30sn süre ile tanıma kipinde kalacak ve gösterge lambası yanacaktır
Kızılötesi verici kızılötesi alıcıya yönlendirilerek iki butondan birine basılır Vericideki gösterge lambası yanıp sönmeye başlayacaktır Bu esnada, buton basılı iken diğer butona beş kez basılır
Buton bırakıldıktan sonra durum, verici üzerindeki ışığın beş kez yanıp sönmesiyle doğrulanacaktır
Bu aşamada kızılötesi verici rasgele bir kod oluşturur ve bu kodu merkezi kilit modülünün belleğine aktarır
30sn sonra veya kontak kapatıldığında tanıma işlemi sona erer
Tüm anahtarlar programlama kipinde programlanmalıdır Her anahtar için 30sn ayrılmıştır ve her bir araç için en fazla dört anahtar programlanabilir
Kızılötesi alıcı;
Kızılötesi alıcı kapı kolu yuvasındadır ve sadece kızılötesi ışınlara cevap verir Gelen kızılötesi ışınları alır ve bunları karesel voltaja çevirir Merkezi kilit modülü bu karesel voltajı değerlendirir ve kilit motorlarında uygun kilit konumunu saptar
Kızılötesi sistemden başka birde radyo frekanslı uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi kullanılmaktadır Diğer sistemlerden farklılığı ise:
Hızlı çalışan doğru akım kilit motorlarıdır Bu motorların kutuplandırılmasının ters çevrilmesi dönüş yönünü saptar ve böylelikle kapatma açma işlemi yapılır
Kilit motorlarının kutuplandırılmasını, açma veya kapama anahtarının giriş sinyaline göre merkezi kilitleme modülü saptar Bu ise merkezi kilit modülü olmadan kapatma sisteminin çalışmasının mümkün olmaması demektir
Radyo frekanslı sistemde, güvenlik kodlu sinyalleri gönderebilmek için:
“Kapatma” düğmesine basıldığında tek kilitleme,
iki saniye içinde kapatma düğmesine iki kez basıldığında “çift kilitleme” devreye girer
“Açma” düğmesine bir kez basıldığında yalnız sürücü kapısı ve bagaj kapısı açılır
“Açma” düğmesine iki kez basıldığında tüm kilitler açılır
Sistemin çalışması:
Uzaktan kumanda sinyali araç içindeki bir anten tarafından alınır ve merkezi kilit modülüne aktarılır Bu aşamada modül içindeki elektronik değerlendirme devresi ilgili işlevin devreye girmesini sağlar Yani kilit modülü “açma” ya da “kapama” işlemini gerçekleştirmek için kilit motorlarını kumanda eder
Merkezi kilit sistemi, hırsızlık önleme alarm sistemi ve iç gözetleme alarm sistemiyle birlikte çalışmaktadır
 

Benzer konular

Top